ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום העצמאות 3.5‎-9
יום העצמאות התשס"א יעמוד בסימן הנושא "אנשים שאכפת להם - מתנדבים
כדרך חיים". נושא זה יבוא לידי ביטוי בטקס הדלקת המשואות על הר-הרצל
בירושלים, לסיום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולפתיחת חגיגות יום
העצמאות. הנושא המרכזי נבחר בעקבות הכרזת האו"ם על שנת 2001 כשנת
ההתנדבות הבינלאומית.
מרכז ההסברה יפיק כרזה ליום העצמאות ופרסומים נוספים שיוקדשו לנושא.
אפשר יהיה לרכוש את הכרזה ואת הפרסומים בלשכות המחוזיות של מרכז
ההסברה בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בבאר-שבע ובנצרת.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001