תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
הקדשת שעות לימוד לנושא החיסכון במים 9.4‎-4
מקורות המים בישראל מידלדלים משנה לשנה. גם חורף 2001, עד עתה, אינו
משופע בגשמים. מדינת ישראל נותרה עם אפס עתודות מים. ההתמודדות עם
המשבר מחייבת את הגדלת מקורות המים מחד גיסא ואת צמצום הביקושים
למים מאידך גיסא.
מסע ההסברה לעידוד החיסכון במים הנערך בימים אלה - "בינתיים סוגרים
את המים" - נועד ליצור מודעות מוגברת למצב ולהציב את נושא החיסכון
במים בעדיפות גבוהה בקרב הציבור. במהלך השנה שחלפה נחסכה כ-8.5%
מצריכת המים הביתית הודות לפרסום ולהסברה.
המורים מתבקשים אפוא להקדיש לנושא החיסכון במים שעות לימוד
במסגרות השונות. חברת "מקורות" עומדת לרשות המורים בהספקת חומר
הסברה. כמו כן, מרכזי המבקרים של החברה במעיינות הירקון בראש העין,
באתר ספיר שבכנרת ובתחנת שמחה בשדרות, מתמקדים אף הם בהסברת
הנושא. המרכזים פתוחים בימים א'-ה', והסיורים בהם נערכים בלי תשלום,
בתיאום מראש.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל "מקורות":
מחלקת דוברות והסברה,
טל' 03‎-6230705 ו-03‎-6230713, פקס' 03‎-6230641
אתר מעיינות הירקון בראש העין,
טל' 03‎-9388961, טלפקס 03‎-9380185
אתר ספיר בכנרת,
טל' 04‎-6714770, פקס' 04‎-6726399
תחנת שמחה בשדרות,
טל' 08‎-6620666, פקס' 08‎-6620669.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/7(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001