תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד
שווה"
9.8‎-6
הנושא המרכזי למדינה לשנת העצמאות התשס"א
ועדת השרים לענייני טקסים וסמלים החליטה כי הנושא המרכזי לשנת
העצמאות ה-53 יהיה "אנשים שאכפת להם - מתנדבים כדרך
חיים". לנושא זה יש קשר הדוק עם הנושא המרכז במערכת החינוך.
פרטים נוספים ראה לעיל, בסעיף 9-.3.5
 
1. 
"פתוחים לערבות ולמעורבות" - תכנית חדשה ביזמת הפיקוח
על הנושא המרכז

הפיקוח על הנושא המרכז מכריז על תכנית של מעורבות פעילה:
"פתוחים לערבות ולמעורבות". התכנית החלה לפעול במהלך חודש
פברואר, והיא תימשך גם בשנה הבאה. מטרתה לעודד ולחזק בדרך
תהליכית פעילות של מעורבות בקהילה שבה המוסד החינוכי נמצא. לכל
מוסדות החינוך (גני ילדים ובתי-הספר) נשלחות כרזות, וכן נשלחים
מכתבים למנהלים וליושבי ראש מועצות התלמידים וועדי ההורים
בבתי-הספר, ובכולם פירוט התכנית.
 
2. 


פרטי התכנית יהיו גם באתר הנושא המרכז:
www.education.gov.il./arvut .
מוסדות חינוך שלא קיבלו את החומר מתבקשים לפנות אל
הגב' דליה גורן, המפקחת על הנושא המרכז,
משרד החינוך, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים, טל' 02‎-5603718/2846, פקס' 02‎-5602668,
דואר אלקטרוני daliago@netvision.net.il .


"סינמה כבוד 2000" - קלטת וידיאו
בתאריך י"ב בטבת התשס"א, 14.1.2001, התקיימה באולם הסינמטק
בתל-אביב הקרנת הבכורה של סרטי "סינמה כבוד 2000" בהשתתפות
כ-300 תלמידים שהיו מעורבים בהכנת הסרטים. אורחת הכבוד הייתה
הגב' גילה אלמגור. זוהי קלטת מס' 2, המכילה 8 סרטים קצרים שהוכנו
על ידי 8 קבוצות תלמידים בהנחיית עמותת "להב". הסרטים עוסקים
בבעיות של פגיעה בזכויות הילדים או בכבודם. הנושאים והתסריטים
הועלו על ידי התלמידים, והביצוע נעשה בשיתוף פעולה בין התלמידים
לאנשי המקצוע של עמותת "להב".
הקלטת הראשונה, ובה 9 סרטים, צורפה לערכה שנשלחה לכל
בתי-הספר לרגל יום זכויות האדם.
מומלץ מאוד להקרין סרטים אלו בישיבות המועצות הפדגוגיות של
המורים, ולאחר מכן, בהתאם לנושאים, לחשוף את הסרטים לפני
התלמידים.
להלן תוכן הסרטים בקלטת "סינמה כבוד 2000":
 
3. 
"האודישן", כיתה ח', בית הספר "הפרדס", אור יהודה: טלי,
ילדה שמנה, חולמת להיות זמרת.
 
1.   
"שלי", כיתה י', בית הספר "שפרירים", קיבוץ גבעת חיים איחוד:
שלי רבה עם אביה, בורחת מהבית, ומבלה לילה עם חסרי בית.
 
2.   
"המחשבה", כיתה ח', בית הספר "אחווה", הקהילה העברית,
דימונה: כל הקהילה עסוקה בהכנות לחג המוקירים, ודוד מוצא
100 ש"ח. האם ישתמש בהם לקניית מתנות?
 
3.   
"זרה בתוכנו", כיתה ח', בית הספר הממלכתי דתי "יגאל אלון",
יהוד: אורה, ילדה אתיופית, גרה בבית קטן עם אביה החולה ועם
אחיה הקטן ציון. היא מנסה לשמור על אורח חיים נורמלי.
 
4.   
אני אואב אותך", כיתה ח', חטיבת הביניים "הרצוג", חולון:
מאור סובל מליקויי למידה ומתקשה מאוד בלימודים. התנהגותו
מתפרשת בבית הספר כעצלנות.
 
5.   
"גאווה", כיתה י', בית הספר התעשייתי "אורמת", יבנה: אלכס
ספרם