אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
התכנית "התבגרות מכבדת ומכובדת" למניעת אלימות
בחברות ובזוגיות
2.1‎-1
התכנית "התבגרות מכבדת ומכובדת" פותחה על ידי שפ"י במשרדנו, בשיתוף
עם המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בירושלים, והיא מכוונת לפתח
בבני הנוער כישורי תקשורת בריאה ובונה במסגרת החברות והזוגיות.
התכנית מבוססת על ההנחה כי מתן מידע לבני נוער, פיתוח כישורים ובחינת
עמדות וערכים בנושאי תקשורת בין-אישית
וזוגית - כל אלה ייסיעו להפחתת האלימות ולבניית קשרים בריאים ויציבים
בעתיד.
התכנית אומצה על ידי ממשלת ישראל כחלק מהמלצות ועדת בן-שלום
להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, ומשרד החינוך התחייב להפעיל
אותה במהלך שלוש שנים בקרב תלמידי כיתות י"א.
בשנתיים האחרונות הועברה התכנית ב-1073 כיתות י"א ברחבי הארץ,
ונתקבלו משובים חיוביים מאוד מבני הנוער ומהמחנכים. אנו מבקשים
להקיף את מערכת החינוך כולה ולהשלים בשנת התשס"ב את העברת התכנית
בבתי-הספר שהיא עדיין לא הועברה בהם.
דווקא בתקופה שבה אנו שומעים על אירועי אלימות קשים במשפחה, חשוב
לעסוק בנושא מן הפן החיובי והחינוכי, בתקווה שעבודתנו תניב פרות בטווח
הקצר והארוך.


מנהלי בתי-הספר שעדיין לא הופעלה בהם התכנית מתבקשים לפעול
כדי לשלבה במסגרת בית הספר בשנת הלימודים התשס"ב.
לשם כך יש לפנות אל היועץ הבכיר במחוז.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000