ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-7
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי  1. 
זכויות הילד: הוועדה לזכויות הילד שמונתה על ידי משרד
המשפטים פונה לתלמידים, למורים ולהורים ומבקשת לקבל מידע
על זכויות תלמידים בבתי הספר.
 
1.1   


כתובת האתר:
http://wwwl.education.gov.il/moe/hodaot/zchuyot.htmלוח מועדי בחינות הבגרות, קיץ 2001: לוח בחינות הבגרות
בקיץ 2001 מתפרסם באתר האגף לבחינות בגרות.
 
1.2   


כתובת האתר:
http://wwwl.education.gov.il/exams/moadiml.htm


פסח: לקראת פסח אפשר להיכנס לקטגוריה "הגות ומועדים", ושם
למצוא מקורות העוסקים בחירות ובאביב, חומרי למידה והפניות
לאתרים העוסקים בפסח.
 
1.3   


כתובת האתר:
http://wwwl.education.gov.il/moe/hagut/pesach.htm


אתרי היחידות  2. 
מינהל כלכלה ותקציבים: האתר מציג נתונים על תקציב החינוך
ומידע סטטיסטי על מערכת החינוך באופן כללי. כמו כן מובאים פרטים
על השתתפות המשרד בתקציבי השלטון המקומי.
 
 


כתובת האתר: http://wwwl.education.gov.il/minhal calcala
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000