תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
שבוע האיכות הלאומי 9.4‎-5
כמדי שנה יתקיים גם השנה שבוע האיכות הלאומי, בתאריכים י"ב-ט"ז
בסיוון התשס"א, 7‎-3 ביוני 2001, בחסות שר התעשייה והמסחר
ובשיתוף כל המגזרים במשק. שבוע האיכות ייערך ברוח הססמה
"הזכות לאיכות".
 
1. 
"הזכות לאיכות" משקפת את התפיסה ההוליסטית בתחום האיכות.
תפיסה זו מציבה את האדם במרכז העשייה האיכותית ומדגישה את
זכויותיו ואת חובותיו כלפי החברה והקהילה הסובבות אותו. "הזכות
לאיכות" הפכה כיום לתנאי הכרחי להצלחתם של ארגונים המספקים
מוצרים ושירותים. כיום מקובלת התפיסה שרק ארגונים המתמקדים
בלקוחותיהם ויוצרים תרבות של "זכות לאיכות" יישרדו בשוק
התחרותי של העידן המודרני.
 
2. 
משרד החינוך מארגן כמה פעילויות במחוזות, ביחידות המטה וביחידות
המעורבות בתכנית להטמעת ניהול איכות. מנהלי מחוזות ויחידות מטה
מוזמנים לבצע את הפעילויות המתאימות ליחידותיהם בתיאום עם
היחידה לאיכות ולמצוינות.
 
3. 
המשרד מעודד את כל המערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית לקיים
פעילות חינוכית בתחום החינוך לאיכות, האיכות בחינוך והזכות לאיכות
ולערב את סגל בית הספר, ההורים והתלמידים בתכנון ובביצוע של
שבוע האיכות.
 
4. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הממונה על איכות ומצוינות
במשרדנו,
ד"ר חסינטו ענבר, טל' 02‎-5603132/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000