תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד
שווה"
9.8‎-7
החוברות "ממימוש עצמי למחויבות חברתית"/המרכז הפדגוגי
המשולב, מינהל החינוך, עיריית תל-אביב
 
1. 
3 החוברות מכילות תכנית חינוכית המיועדת לבתי-הספר העל-יסודיים,
וכותרתן "ממימוש עצמי למחויבות חברתית".
העורכות: ד"ר מלכה פוני ורחל ניר-ליכטנברג.
הנושאים  
 
תכנית חינוכית המיועדת למחנך בתוך הכיתה לפעילות בשעת
מחנך
 
1)   
פרקים בהיסטוריה במיקוד ערכי - לבית הספר העל-יסודי  2)   
פרקים בספרות במיקוד ערכי - לבית הספר העל-יסודי.
 
3)   


לפרטים: מרפ"ד משולב ת"א-יפו, רח' טשרניחובסקי 22, תל-אביב
63291,
טל' 03‎-5281766, פקס' 03‎-5258303.


החוברת "מהיחיד אל היחד, ערבות ומעורבות - עם הפנים
לקהילה" - היחידה לחינוך חברתי בחינוך הממלכתי דתי

 
2. 
בחוברת דיון בנושא "ערבות ומעורבות" במקורות היהדות, סיכום על
ההתפתחות הרגשית-חברתית והשיפוט המוסרי בתקופת בית הספר
כמשפיעים על הפנמת הערך "ערבות ומעורבות" וקובץ הפעלות
המובילות לפעילות מעשית של התלמידים. בנספח פרק מתוך הספר "על
גבול התמורה" בעריכת יוסף אחיטוב: "הרהורים על התחדשות
הקהילתיות".
החוברת נכתבה על-ידי צוות מדריכות החינוך החברתי בחינוך
הממלכתי דתי.
 
 


לפרטים: הגב' רבקה צ'רקה, מפקחת ארצית לחינוך חברתי-יסודי
בחמ"ד,
רח' שבטי ישראל 27, ירושלים 91911, טל' 02‎-5604117.


החוברת "היחיד והיחד", פרקי ערבות ומעורבות במקורות
היהדות - סדנת מקורות/משה עמיאל

 
3. 
החוברת עוסקת בניתוח מקורות וכוללת הצגת עקרונות ליישום הנושא,
הצעת מדגם מקורות המגרים לדיון פתוח, לעיון, לניתוח ולהבהרת
מושגים ועקרונות וכן הצעות לבירור אישי-פנימי ולבניית מוקד למידה
קהילתי-בית-ספרי תוך עיסוק מתמיד ביחסים שבין ה"אני" לחברה.
הכותב עורך סדנאות למורים ולתלמידים בבתי-הספר.
 
 


לפרטים: מר משה עמיאל, רח' הנדיב 9ב', בנימינה 30500, טל'
04‎-6288879.


החוברת "מה ענין שמיטה ל...ערבות ומעורבות?"/מרפ"ד
אזורי, מכללת "אורות ישראל"

 
4. 
החוברת פותחה על ידי צוות המרפ"ד האזורי במכללת "אורות-ישראל",
אלקנה.
בחוברת מקורות והצעות לפריסה שנתית של תכנית המשלבת את נושא
השמיטה עם הנושא המרכז "ערבות ומעורבות". בין השאר יש בחוברת
טבלה מפורטת המציינת סוגיות חברה, לאום וכלכלה על פי סדר פרשות
השבוע.
מחיר החוברת: 20 ש"ח.
במרפ"ד קיים מגוון של חומרי למידה ספריים, אור קוליים וממוחשבים
לנושאים "שמיטה" ו"ערבות ומעורבות".
 
 


לפרטים: המרפ"ד האזורי במכללת "אורות ישראל", אלקנה, ד"נ
הרי אפרים 44814,
טל' 03‎-9061216, פקס' 03‎-9362288, דואר אלקטרוני
mrpdek@mofet.macam98.ac.il


החוברת "כבוד האישה ושוויונה"/אורית קמיר, מרכז ההסברה
 
5. 
החוברת כוללת מאמר של ד"ר אורית קמיר, מרצה בפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית בירושלים. פרקי המאמר: זכות האישה לשוויון
ואי-מימושה במציאות החברתית, מושג השוויון האריסטוטלי, כבוד
האדם, כבוד האישה, הטרדה מינית כפגיעה בכבוד האישה.
החוברת מתאימה למורים ולתלמידים בחטיבה העליונה.
 
 


לפרטים ולרכישה יש לפנות אל סניפי מרכז ההסברה בארץ.הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/8, ח' ניסן תשס"א, 1 באפריל 2000