ארגון ומינהל 3.
חקיקה ופסיקה 3.4
הנפת דגל המדינה בבתי הספר 3.4‎-5
 
    תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  


בתאריך י' בתמוז התשנ"ז (15.7.97) אישרה הכנסת את התיקון לחוק הדגל
והסמל הקובע כי בכל בניין מרכזי במוסד חינוכי מוכר יונף דגל המדינה.
על כל בתי הספר המוכרים, כלשון החוק, להציג במהלך כל שנת הלימודים,
וכמובן עם פתיחת הלימודים, את דגל ישראל בבניין הראשי בכל בית ספר.
יש למנות אחראי לביצוע ההצבה וההנפה של הדגל.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/9(א), ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001