ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מאי 3.5‎-11
ל"ג בעומר: יום שישי, י"ח באייר התשס"א, 11 במאי 2001. הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, כ' באייר התשס"א, 13 במאי 2001, בשעה הראשונה
לפי מערכת השעות הקבועה.
חג השבועות: הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ו'-ז' בסיוון התשס"א, 29‎-27
במאי 2001. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשס"א, 30 במאי
2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001