דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית 6.2
קיום טיולים בהתאם לנהלים שנקבעו בחוזרי המנכ"ל 6.2‎-3
היציאה ללמידה מחוץ לבית הספר ולטיולים - על מרכיביהם הפדגוגיים
- היא בעלת חשיבות עליונה בימים אלה כבכל עת. בחודשים האחרונים
היו מקרים רבים של התרשלות וחוסר אחריות של מורים ומנהלים בעת
ניהוג טיולי בית ספרם. אסור למנהלים ולמורים לשכוח את המחויבות
ואת האחריות שלהם על ביטחון תלמידיהם ועל שלומם.
 
1. 
בחודש מרס היו 13 מקרים של יציאה לטיול ללא תיאום הטיול. יציאה
כזו נוגדת את הוראות חוזרי המנכ"ל וצופנת בחובה סכנה לחיי
תלמידים, שכן עלול להיווצר מצב שהוראת חירום לא תגיע אליהם
בשל אי-הידיעה על הימצאותם בשטח. מינהלת הטיולים של משרדנו
מאפשרת שינוי של מסלול הטיול ושינוי עיתוי היציאה, ולכן אין כל
סיבה לצאת לטיול ללא אישור.
 
2. 
הכניסה לשטחי אש אסורה ללא תיאום עם הצבא ואישורו. מהלך חסר
אחריות שכזה עלול להסתיים באירוע טרגי. יש להקפיד אפוא על
קריאת ההנחיות הניתנות על גבי טופס אישור הטיול.
 
3. 
בחודש מרס התרחשו 7 אירועים של תלמידים שהלכו לאיבוד, חלקם
במדבר, באזור מבודד, למשך שעות. התרשלות וחוסר הקפדה מסוג זה
עלולים להסתיים באסון. חובה לפקוד את התלמידים בכניסה למסלול,
ביציאה ממנו, בגמר הפסקות וביציאה לנסיעה.
 
4. 
הכנת מסלול הטיול לפני הכניסה אליו היא חובה המתבקשת מהבחינה
הבטיחותית ומבחינת היכולת הפיזית של התלמידים. אי הכנת מסלול
הסתיימה בחודש מרס באובדן דרך של כיתות אחדות שנאלצו לשהות
בשטח מבותר ומצוקי בשעות לילה מאוחרות.
 
5. 
פציעת תלמידים (28 בחודש מרס) ומורים (3 בחודש מרס) אינה כורח
המציאות. את מרבית המקרים אפשר למנוע על ידי הקפדה על תנועתם
של התלמידים, על הכנת המסלול וכד'.
 
6. 
המנהלים, המורים והאחראים על הטיולים בחינוך הבלתי פורמאלי
נקראים לחזור למסלול הנכון של קיום הטיול על פי הוראות חוזרי
המנכ"ל ובכך להימנע מטעויות.
 
7. 
באתר מינהלת הטיולים באינטרנט יש מידע מדויק המתעדכן בכל שינוי,
ובו הוראות עדכניות באשר ל"מותר" ול"אסור" בטיולים ואיך ניתן
לקיים טיול באופן הנכון ובהתאם להוראות. כתובת האתר:
www.education.gov.il/tiyulim.
 
8. 


בשאלות אפשר לפנות אל מינהלת הטיולים, טל' 02‎-5603005/6,
ואל חדר המצב
לטיולים, טל' 02‎-6222211 או סלקום 678*.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/9, ח' אייר תשס"א, 1 במאי 2001