תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער 10.3‎-3
הופיעה חוברת ג' (111) של הרבעון "ספרות ילדים ונוער". בחוברת תקצירי ההרצאות
שניתנו בכנס לספרות ילדים שהוקדש לנושא "הפחד מפני המלחמה". כמו כן בחוברת המדור
"לקראת יום השואה" והמדורים "עיון ומחקר", "במבט ראשון" ו"מדף הספרים". חוברת ד' תופיע
בקיץ.
 
1. 
 
במפעל "הספר הטוב במחיר מוזל", מחזור ג', הוצעו הספרים האלו:  2. 
לקדם-חובה וחובה: "מעשה בענן שלא רצה להיות קטן", מאת אקי שביט, ספריית פועלים
א.   
לגן חובה ולכיתות א': "אפאחד", מאת רונית חכם, הקיבוץ המאוחד  ב.   
לכיתות ג'-ד': "הפוך אותי! או המלך איפכא והמלכה מסתברא", מאת נורית יובל, כנרת  ג.   
לכיתות ד'-ה': "סידון מספר אנדרסן", מאת אפרים סידון, עם עובד  ד.   
לכיתות ו' ולחטיבת הביניים: "בית שישים האבות", מאת מיינדרט דה-יונג (תרגום: רנה
ורבין), ידיעות אחרונות
 
ה.   
לעל יסודי: "שיינה-מינה", מאת עשי וינשטיין, קוראים.  ו.   
הודעות מפורטות נשלחו לבתי הספר.
 
 
הכנס החצי-שנתי לספרות ילדים יתקיים השנה ב-כ"ב בתמוז התשס"ב, 2.7.02, בירושלים,
במכללת דוד ילין.
הודעות מפורטות תישלחנה לבתי הספר.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002