אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה
של תכניות החופשה בהתשס"ג, עדכון
התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות
נלוות ובפעולות העשרה בחופשת קיץ התשס"ב
ותעריף ההזנה בהתשס"ג
1.2‎-2
להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת
הלימודים התשס"ג:
 
1. 


מס' ימי
הלימוד
 
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
6
 
יום שישי, כ"א
בתשרי התשס"ג
(27 בספטמבר 2002)
 
יום ראשון, ט"ז
בתשרי התשס"ג
(22 בספטמבר 2002)
 
יהודי
 
סוכות
 
6
 
יום שישי, א'
בטבת התשס"ג
(6 בדצמבר 2002)
 
יום ראשון, כ"ו
בכסלו התשס"ג
(1 בדצמבר 2002)
 
יהודי
 
חנוכה
 
7
 
יום שלישי, י"ג
בניסן התשס"ג
(15 באפריל 2003)
 
יום שלישי, ו'
בניסן התשס"ג
(8 באפריל 2003)
 
יהודי
 
פסח
 
14
 
יום רביעי, ה'
בשבט התשס"ג
(8 בינואר 2003)
 
יום שלישי, י"ט
בטבת התשס"ג
(24 בדצמבר 2002)
 
ערבי
 
חופשת
החורף*
 
* ייתכנו שינויים במועדים.

   
מס' ימי
       
הלימוד
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
14
 
יום רביעי, ה'
בשבט התשס"ג
(8 בינואר 2003)
 
יום שלישי, י"ט
בטבת התשס"ג
(24 בדצמבר 2002)
 
דרוזי
 
חופשת החורף*
 
12
 
יום שני, כ"א
באדר ב' התשס"ג
(7 באפריל 2003)
 
יום שלישי, כ"א
באדר ב' התשס"ג
(25 במרס 2003)
 
ערבי
 
חופשת האביב*
 
15
 
יום שני, כ"ו
בניסן התשס"ג
(28 באפריל 2003)
 
יום שבת, י'
בניסן התשס"ג
(12 באפריל 2003)
 
דרוזי
 
חופשת האביב*
 
27
 
יום חמישי, ב'
באב התשס"ג
(31 ביולי 2003)
 
יום שלישי, א'
בתמוז התשס"ג
(1 ביולי 2003)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
 
25
 
יום ראשון, כ'
בתמוז התשס"ג
(20 ביולי 2003)
 
יום ראשון, כ"ב
בסיוון התשס"ג
(22 ביוני 2003)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
חטיבות עמלניות
 
13
 
יום שישי, י"ז
באב התשס"ג
(15 באוגוסט 2003)
 
יום שישי, ג'
באב התשס"ג
(1 באוגוסט 2003)
 
כל המגזרים
 
חודש אוגוסט
 
* ייתכנו שינויים במועדים.
השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה בחופשות במסגרות החינוך
המיוחד
 
2. 
השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 108.5 ש"ח לכיתה ליום. בכיתות לאוטיסטים (סוג
כיתה 21) התעריף הוא 125 ש"ח לכיתה ליום.
תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך תקציב זה יש להקצות
למסגרות החינוך 9.5 ש"ח ליום לכיתה לחומרים ולציוד מתבלה
.
 
2.1   
השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום.
 
2.2   
תעריף ההזנה במסגרת החינוך המיוחד - התשס"ג  3. 
בהתשס"ג יהיה תעריף ההזנה לתלמיד 9.40 ש"ח ליום.
 
 


לפרטים יש לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת אגף החינוך המיוחד,
טל' 02‎-5603267/9
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002