אוכלוסיות מיוחדות 1.
שירותי חינוך ורווחה 1.9
המפעל להכשרת ילדי ישראל - רישום
תלמידים
1.9‎-1
בימים אלה המפעל נערך לקראת קליטת ילדים לשנת הלימודים התשס"ג במסגרותיו השונות
המחנכות על פי המודל המשפחתי:
בתי ילדים
בתי הילדים הם מסגרת ייחודית מבחינת השילוב של פנימייה עם תא משפחתי. כל בית ילדים
מורכב מכמה משפחתונים. בכל משפחתון 11‎-10 ילדים גילאי 14‎-6, הגרים עם זוג נשוי ועם
ילדיהם הביולוגיים ומנהלים חיים כמשפחה ברוכת ילדים.
בכל בית ילדים יש מנהל, צוות טיפולי (פסיכולוג, עובדת סוציאלית ומטפלות באמנויות), צוות
חינוכי (מדריך חינוכי ואם בית) ועוד. הילדים מבקרים בבתי הספר שבמערכת החינוך המקומית
ופועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי בקהילה.
הילדים נשארים במשפחתונים בבתי הילדים עד לסיום כיתה ט', בגמר חטיבת הביניים. כיום
קיימת בשני בתי ילדים מסגרת בוגרים, עד סוף י"ב כיתות.
 
1. 
קיבוצים
הילדים המופנים למשפחות אומנה בקיבוצים משתלבים בחברת ילדי הקיבוץ ומתחנכים יחד
במסגרות החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי. השילוב בקיבוץ מאפשר סידור לטווח ארוך, עד סיום
כיתה י"ב.
 
2. 
משפחות אומנה
משפחות אלו, הגרות בעיר, במושב או בכפר, מקבלות ילד אחד או שניים, ובמקרים מיוחדים עד
ארבעה ילדים, במסגרת משפחתן ובביתן, ומטפלות בהם כבבני משפחה לכל דבר.
 
3. 
הילדים נשארים בדרך כלל במשפחות האומנה עד גמר כיתה י"ב, כשהם יוצאים לשירות בצה"ל.
 
 
מעונות משפחתיים
מעונות אלו קולטים כ-15‎-10 ילדים בכל מעון. מדובר במשפחה מתאימה מבחינת כישוריה
החינוכיים, הסוציאליים והטיפוליים, שהיא בעלת יחידת דיור נאותה לקליטת הילדים. המשפחה
מקבלת על אחריותה את החינוך ואת הגידול של הילדים ואת הטיפול בהם. הילדים משתלבים
במערכת החינוך המקומית תוך ניהול חיים משותפים לאורך זמן. המשפחה נתמכת על ידי צוות
טיפולי (עובד סוציאלי, פסיכולוג ומטפל באמנויות).
 
4. 
הקריטריונים לקבלה
מתקבלים ילדים בגיל 12‎-5 (בקיבוצים - 14‎-5), בעלי פוטנציאל שכלי תקין, היכולים להשתלב
במסגרת החינוך הרגיל בקהילה או בכיתות שילוב של החינוך הרגיל.

אפיון הילדים המופנים
ילדים הסובלים מהזנחה או מאי-מסוגלות הורית
1.
ילדים הסובלים מדחייה מצד הורה אחד או מצד שני ההורים
2.
ילדים ממשפחות הנמצאות במצוקה מסיבות בריאותיות, כלכליות, נפשיות, אישיותיות, תרבותיות
וכד'
3.
ילדים המוצאים מביתם עקב ניצול מיני, התעללות נפשית או התעללות פיזית