ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
פגרת הקיץ ותחילת שנת הלימודים התשס"ג 3.5‎-17
פגרת הקיץ  1. 
בבתי-הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, כ"א בתמוז התשס"ב, 1
ביולי 2002.
 
-   
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד
תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, י"א בתמוז התשס"ב, 21 ביוני 2002.
 
-   
תחילת שנת הלימודים התשס"ג
 
2. 
שנת הלימודים התשס"ג תיפתח ביום ראשון, כ"ד באלול התשס"ב, 1
בספטמבר 2002.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002