ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
3.6‎-9
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1. 
קבוצת דיון
"אוחברים" הוא אתר המרכז קהילות וירטואליות במשרד החינוך. באתר אפשר למצוא קישורים
לקבוצות דיון בנושאים שונים: שיח בין מורים, חינוך ופדגוגיה, שיחות עם תלמידים, בין מדריכים,
חינוך וטכנולוגיה, דיון מנהלים, חשוב לדעת, הורים מתעניינים.


כתובת האתר: www.education.gov.il/forums .


אתרי היחידות
 
2. 
 
אגף הבחינות
הנתונים הסטטיסטיים של בחינות הבגרות בשנת התשס"א-2001 מתפרסמים באתר אגף
הבחינות.
מערכת נתוני הבגרות מציגה את שיעור הניגחינות והזכאים לתעודת בגרות מתלמידי י"ב
לפי הרשות המקומית שהתלמידים גרים בה.
המערכת מאפשרת אחזור על פי החתכים האלה: שם הרשות המקומית, המגזר, מדרג הטיפוח
ושנת הלימודים (התשנ"ט-התשס"א). כמו כן אפשר להשוות את נתוני הבחינות במועד א' לנתונים
במועד ב'.
באתר אפשר למצוא גם נתונים נוספים - המוצגים גם כגרפים - על מסיימי י"ב ועל הניגשים
לבחינות הבגרות.
 
2.1


כתובת האתר: www.education.gov.il/exams .


 
מנב"ס
אתר מנב"ס וקישורים עוצב מחדש. באתר אפשר למצוא מידע רב אודות תהליכי העבודה של
המנב"ס, פעילויות המינהלת, טפסים שימושיים, הצטרפות לרשימת התפוצה של המנב"ס ועוד.
 
2.2


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/manbas .


 
היחידה לעידוד שיווק מיזמים ומוצרים חינוכיים
באתר יש הפניה לרשימת החברות והיזמים של מוצרים חינוכיים המתפרסמת באתר משרד
המסחר והתעשייה.
 
2.3


כתובת האתר: http://www.edu.test.il/market/reshima.htm .


 
האגף לחינוך קדם-יסודי
חדש באתר האגף לחינוך קדם יסודי  
2.4
רב-שיח בנושא "שוויון הזדמנויות לשני המינים" שהתקיים באפריל. ברב-שיח התייחסות
לתפקידי המחנכים והמשפחה בעיצוב דמותו ואישיותו של הילד. מטרת הרב-שיח היא לקדם
את הנושא של חינוך לשוויון.
 
א.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/preschool/siachl.htm .התמודדות במצבי חירום באזור.
 
ב.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/preschool/mazav .


קטעי עיתונות המתייחסים לנושאים הקשורים בגיל הרך. הקטעים מקוטלגים לפי שנים
מ-1998 עד 2002.
 
ג.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/preschool/arutz.htm .


 
הפיקוח על הוראת התיאטרון
אתר הפיקוח על הוראת התיאטרון מיועד לתלמידים ולמורים המתעניינים בלימודי התיאטרון
בבית הספר היסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה. באתר אפשר למצוא את תכנית
הלימודים בתיאטרון וכן פרטים על השתלמויות ועל אירועי תיאטרון ואת חוזר המפמ"ר.
 
2.5


כתובת האתר: www.education.gov.il/theatre .