דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הכשרת "רכז טיולים" בית-ספרי 6.2‎-7
לפי ההוראות בחוזרי המנכ"ל על מנהל בית הספר למנות את אחד המורים לרכז הטיולים
והלמידה מחוץ לבית הספר.
 
1. 
הרכז מייעץ למנהל בתכנון הטיולים השנתיים והרב-שנתיים ומדווח לו על פעולותיו, כמפורט
בתיאור תפקידיו (ראה בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך").
 
2. 
במטרה לקדם את היכולת של רכזי הטיולים ואת התאמתם לתפקידם נבנתה עבורם תכנית
הכשרה סדורה באישור הגופים האחראים במשרד החינוך.
 
3. 
מתחילת שנת הלימודים התשנ"ט המשרד יוזם השתלמויות המסמיכות רכזי טיולים על פי מתכונת
ותכנים שהוכנו על ידי המינהלים והאגפים הנוגעים לנושא במשרד. משך כל השתלמות הוא 112
שעות.
 
4. 
 
בשנת הלימודים התשס"ג תתקיימנה השתלמויות שתרוכזנה על ידי המכללות הבאות ושלוחותיהן:
5. 
מכללת "אורנים", למחוזות חיפה והצפון     
מכללת "גורדון", למחוז חיפה     
מכללת "בית ברל", למחוזות המרכז ות"א     
מכללות "דוד ילין" ו"ליפשיץ" בירושלים, למחוזות ירושלים ומנח"י     
מכללת "קיי" בבאר שבע, למחוז הדרום.
 
   
משרד החינוך יממן את ההשתלמויות, להוציא את דמי ההרשמה שישולמו למכללה ישירות על ידי
המשתלם.
 
6. 
עדיפות ברישום תינתן למורים המשמשים בפועל בתפקיד רכזי טיולים ולמורים שיופנו על ידי
מנהל בית הספר.
 
7. 
מכללת "וינגייט" מקיימת אף היא קורס מורחב (336 שעות) במימון עצמי ובחסות מינהלת
הטיולים.
 
8. 
המשתלמים שיעמדו בדרישות ההשתלמויות יהיו זכאים לגמול אישי עם ציון.
 
9. 


לרישום ולפרטים על הקורס ועל סדריו אפשר להתקשר ישירות
למחלקות
ההשתלמויות במכללות. אפשר לפנות גם אל מינהלת הטיולים
והלמידה
מחוץ לבית הספר, טל' 5603005/6‎-02.


בשנת הלימודים התשס"ג ייפתח קורס רכזי טיולים שלב ב'. משך הקורס 56 שעות, והוא
ייערך בשיתוף עם הקק"ל. הקורס ייערך בימים פנויים, ויתבסס על סיורים בשטח. מהנרשמים
ייגבו דמי הרשמה בסך 280 ש"ח.
 
10. 


לרישום ולפרטים אפשר לפנות אל הגב' דפנה שגב, מנהלת מדור
הכשרה
והשתלמות בקק"ל, טל' 02‎-6583325/0, פקס' 02‎-6583509,
וכן אל מינהלת הטיולים.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002