דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
פרסומי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 6.3‎-2
תכניות לימודים חדשות
 
1. 
מחשבת ישראל לחטיבת הביניים בבית הספר העל יסודי הדתי, התשס"ב
 
1.1 
ספרדית, תכנית לימודים להוראת ספרדית בבית הספר העל יסודי, התשס"ב
 
1.2 
תכנית העשרה בחינוך גופני, תכנית מסגרת לפעילויות למידה נוספות לאלה המוצעות בתכנית
הלימודים בחינוך הגופני, התשס"ב
 
1.3 
קווים מנחים לעשייה חינוכית עם בני שנתיים-שלוש בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי
והדרוזי, התשס"ב-מדריך לגננת
 
1.4 


תכניות הלימודים נשלחו לכל בתי הספר. עותקים נוספים אפשר
לרכוש
בהוצאת "מעלות".


מקרא לבית הספר הממלכתי דתי
 
2. 
שיעורים בספר שמות, פרשות שמות-בשלח, ללומדים בכיתה ג'
בחוברת מגוון פעילויות לימודיות. הפעילויות משלבות שינון והנאה עם פעילויות קריאה והפעלה
יצירתית. העבודה בחוברת מכוונת את התלמיד לקראת לימוד הכתובים והתעמקות בפרשנים.
 
2.1 
החוברת מיועדת גם למורה המלמד בכיתות הטרוגניות, והיא מאפשרת למידה ברמות שונות
ובסגנונות למידה שונים.
 
 


החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשה בחנויות
הספרים.על המקרא ועל הוראתו, חוברת ז', לקט מאמרים למורה למקרא בבית הספר
הממלכתי דתי

בלקט עשרה מאמרים ורשימת חומרי למידה ומדריכים למורה שהוכנו או שנמצאים בתהליך
הכנה.
 
2.2 


החוברת נשלחה לבתי הספר בחמ"ד.


מורשת תרבות ישראל לבית הספר הממלכתי
 
3. 
חנוכיות - אור וכלי, ערכה
הערכה כוללת מדריך למורה ו-22 תמונות צבעוניות. אור נרות החנוכה והכלי המיועד להחזיקם -
החנוכייה - על משמעויותיהם הסמליות, הכלליות והאישיות - אלה הם שני הנושאים שערכת לימוד זו
עוסקת בהם.
חומרי הלמידה החזותיים והמילוליים כוללים מבחר עשיר מאוד של חנוכיות מדגמים שונים וממקומות
שונים. כמו כן יש בערכה מבחר שירים למדרשים שנושאם האור ובעזרתם האור זוכה ל"הארה"
מזוויות ראייה אחדות.


הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשה בחנויות הספרים.


נושא בין-תחומי ללמידה חוץ-כיתתית בבית הספר העל-יסודי
 
4. 
סיורי מקורות באתר כורזים, ערכה ובה הספר "עיונים" (קובץ מאמרים) ודפי הפעלה
הערכה היא מודל לסיורי מקורות המשלבים לימודי היסטוריה, תורה שבעל-פה, אמנות, גיאוגרפיה,
ארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל. במוקד הסיור בכורזים - בבית הכנסת ובסביבתו.
בספר "עיונים" מידע מדעי וחינוכי מתחומים שונים כחומר עזר להפעלת הלומדים באמצעות דפי
ההפעלה ולהעמקת הידע וההבנה למעוניינים. כל אחד מדפי ההפעלה ממוקד
בבעיה מסוימת או בממצא מסוג אחד, ולכל מוקד מוצע מגוון פעילויות שמשולבים בהן לימוד, טיול
ומשחק.


הערכה יצאה לאור בהוצאות "מעלות", ואפשר לרכשה בחנויות הספרים.


חינוך גופני
 
5. 
משחק הוגן, חינוך להגינות ספורטיבית, ספר למורה ולתלמיד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
מטרת ספר זה היא לסייע לסגל ההוראה בבית הספר ליצור דפוסי התנהגות נאותים ולשנות דפוסים
שליליים בתחום ההתנהגות הספורטיבית בקרב התלמידים.
הספר עשוי לסייע למורים לחינוך חברתי ולאזרחות המתייחסים בעבודתם ובחיי היום-יום לנושא
סובלנות, מניעת אלימות, התנהגות דמוקרטית, משחק הוגן והגינות ספורטיבית.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.


גיאוגרפיה
 
6. 
על החקלאות
זהו הספר החמישי בסדרה "שער לארצות הים התיכון". הספר עוסק במגוון היבטים של ענף החקלאות.
תוכני הספר שאובים מתחום הגיאוגרפיה הנושאית, והם מודגמים בחבל הנלמד - ארצות הים התיכון.
ההנחה היא שלימוד תופעה גיאוגרפית באזור אחד יאפשר לנתח ולהשוות תופעות דומות באזורים
אחרים. עיצוב הספר והפעילויות מותאמים לתלמידי החינוך המיוחד.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", ואפשר לרכשו בחנויות הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002