דרכי הוראה 6.
עזרי לימוד 6.5
מבצע "מפה בכל כיתה" 6.5‎-1
אנו פותחים במבצע "מפה בכל כיתה". מדובר במפת ישראל שהוכנה על ידי המרכז למיפוי ישראל
במשרד הבינוי והשיכון. המפות תירכשנה על ידי בתי הספר במגמה שבכל כיתה תוצג במקום מרכזי
מפת ישראל מעודכנת.
המפה תשמש את התלמידים ואת המורים לצורך לימוד על ישראל ומעקב מתמיד אחר האירועים
המתרחשים חדקרים באתרים שונים בארץ.
מומלץ לעסוק בכל יום באירוע חשוב שמתרחש במדינה ושיש לו קשר לאתר מסוים שאפשר יהיה
לזהותו במפה. קיימת אפשרות לסמן על גבי המפה המנוילנת את האתר שעוסקים בו ואף להוסיף בצדי
המפה כתבות או תמונות מן העיתונות שהן רלוונטיות לאתר או סיכומים של התלמידים שיתבססו על
לימוד האירוע המסוים ומיקומו במפת ישראל. בדרך זו תהיה מפת ישראל מוקד חשוב בכל כיתה וכיתה
וסביר להניח שהתלמידים יכירו ויפנימו את מפת ארצנו.
להלן מידע על המפות ופרטים על אופן רכישתן:
כאמור המפה היא בהוצאת המרכז למיפוי ישראל.
 
המפה היא פיזית, בקנה-מידה של 1,250,000 וגודלה 180/ 70 ס"מ.
 
המפה מנוילנת משני צדיה בניילון עבה וכוללת שני פסיסים (לייסטים) לתלייה.
 
המחיר למפה הוא 87 ש"ח ליחידה. המרכז למיפוי ישראל הוא יחידה ממשלתית, ועל כן אינו
מחייב במע"מ.
 
בהזמנה של 10 עותקים ויותר תינתן הנחה בשיעור של 15% (המחיר לעותק יהיה במקרה זה
73.95 ש"ח ליחידה).
 
המפה הודפסה בשנת 2002, והיא מעודכנת לשנת 2001.
 
את המפה אפשר לרכוש במרכז למיפוי ישראל, בטל' 03‎-6231969, או על
ידי משלוח הזמנה לפקס' 03‎-6231958.


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה, מר יצחק
הינברגר,
טל' 02‎-5603598.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002