דרכי הוראה 6.
עזרי לימוד 6.5
חדש באתר האינטרנט של האגף לתכנון
ולפיתוח תכניות לימודים
6.5‎-2
במדור "תכניות לימודים"
 
1. 
במדור "תכניות לימודים" עלו לאוויר העיבודים האינטרנטיים האלה:  1.1 
תכנית לימודים בסוציולוגיה, מקצוע בחירה בחטיבה העליונה - ממ', ממ"ד, ערבי ודרוזי  א.   
תכנית לימודים בפיזיקה בחטיבה העליונה - ממ' וממ"ד ב.   
תכנית לימודים בחקלאות ובלימודי הסביבה בחטיבה העליונה ובחוות לחינוך חקלאי  ג.   
תכנית לימודים בספרות בחטיבה העליונה - ממ'.
 
ד.   
בקרוב תעלינה לאוויר תכניות נוספות:  1.2 
תכנית לימודים במדע ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי הממ' והממ"ד  א.   
תכנית לימודים בלימודי ארץ ישראל לחטיבה העליונה - ממ' וממ"ד  ב.   
תכנית לימודים ביזמות - מקצוע בחירה בחטיבה העליונה  ג.   
תכנית לימודים בחינוך גופני - גן-י"ב  ד.   
מיפוי מטרות ערכיות בתכניות הלימודים על פי דוח שנהר ודוח קרמניצר.
 
ה.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochnivot-limudim.


מודל ללמידה מתוקשבת - "טיול עם מראה"
 
2. 
"טיול עם מראה" הוא דוגמה של פיתוח נושא בהשראת המדריך למורה "מה בעצם?" שיצא לאור
בהוצאת "מעלות" בהתשס"א.
באתר ובמדריך מוצעת למורים וללומדים תכנית המיועדת להעשרת עולם הידע, להרחבת זוויות
הראייה ולהכרת הייחודי שבתופעות יום-יומיות. התכנית מציעה סביבות לימודיות סביב עצמים הנבנות
בהדרגה, בתהליך דיאלוגי ורפלקטיבי בין המורה לתלמידים.
האתר והמדריך פותחו בהשראת גישת ההתבנות שפיתח משה כספי ותאוריית ריבוי האינטליגנציות
שפיתח הווארד גרדנר.
האתר "טיול עם מראה" הוא סוג של מסע וירטואלי המציע ללומדים בכיתות ד'-ט' לנוע במרחבי
האינטרנט ולבצע פעילויות חקר המזמנות חוויה אינטלקטואלית, אישית-רגשית, אמנותית, ספרותית,
חברתית ועוד.
הטיול מזמן היכרות עם מאגרים שונים באינטרנט ומציע דרכים מאתגרות לעיבוד המידע הרב. כל
המאגרים באתר בנויים סביב מראה. מראה היא עצם מוחשי, והיא משמשת גם מושג מטפורי הפותח
לפרט אפשרויות להתבונן בעצמו ובעולם הסובב אותו.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochnivot-limudim/etsem .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002