עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
תקנון שירות עובדי ההוראה באינטרנט 8.5‎-10
כל העדכונים של סעיפיו השונים של תקנון שירות עובדי ההוראה מופיעים במהדורה שבאתר האינטרנט
של המשרד. אי לכך יש להשתמש אך ורק במהדורה זו, ולא במהדורות הקודמות שהופיעו כספר.


כתובת האתר: www.education.gov.il/sherut .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002