תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
חינוך לתרבות הפנאי - פעולות להטמעת
התכנית
9.14‎-2
בחוזר הוראות הקבע תש"ס 8(א), סעיף 9.14‎-1 הובאו פרטים לגבי "תכנית מסגרת - חינוך
לתרבות הפנאי לגן הילדים ולכיתות א'-י"ב". תכנית זו היא מסגרת עקרונית לחינוך לתרבות הפנאי
במערכת החינוך, ומטרתה היא פיתוח וטיפוח השימוש הנבון בשעות הפנאי בקרב התלמידים.
 
1. 
אחת מהנחות היסוד של התכנית היא כי נושאי תרבות הפנאי כוללים מעצם מהותם תחומים רבים
ומגוונים, בחלקם אינטרדיסציפלנריים. לפיכך, התכנית מציעה מסגרת רחבה של הגדרות ושל
התחומים הנכללים בחינוך לפנאי, ואין היא קובעת תכנית אחידה לכול. ההנחה היא ששילובה של
התכנית בשלבים השונים ובנושאים השונים של מערכת החינוך יגרום להטמעה של הנושא ביחיד
המתפתח.
 
2. 
קהל היעד של תכנית זו כולל מורים, גננות, אנשי חינוך, מחנכים, מדריכים במסגרות בלתי
פורמליות, וכן כל גורם נוסף העוסק כיום בחינוך לפנאי במערכות החינוך היכול לעסוק בנושא או
המתעתד לעסוק בו במסגרת מקומית, כמו גן ילדים, בית-ספר, מרכז קהילתי או מסגרת חינוך
בלתי פורמאלית.
 
3. 
כדי להטמיע את התכנית במערכת החינוך מתקיימות פעולות הנעשות במסגרת המזכירות
הפדגוגית, בראשותו של פרופ' הלל רסקין כיו"ר ועדת מקצוע עליונה לחינוך לפנאי וגב' קורין
ספקטור, מפקחת-מרכזת. הפעולות כוללות הכשרת אנשי חינוך ופרויקטים להטמעת התכנית
בבתי-הספר, כדלקמן:  
4. 
הכשרת אנשי חינוך
מתקיימים קורסים במקומות שונים בארץ. לקראת שנת התשס"ג מתוכננים הקורסים
האלה:
 
4.1   
המרכז הישראלי ללימודי פנאי במרכז ציפורי לחינוך קהילתי, ירושלים
* קורס שנתי ללימודי פנאי, בהיקף של 200 שעות
* קורס שנתי ליועצי פנאי, בהיקף של 200 שעות.
לקורס ליועצי פנאי מתקבלים מסיימי קורס לימודי פנאי או יועצי פנאי חינוכיים
במוסדות שלהלן.
 
א. 


לפרטים: הגב' נורית סתוי, מנהלת המרכז, ת"ד 3353, ירושלים
91033,
טל'02‎-6752927.


בית הספר המחוזי להשתלמות עובדי חינוך והוראה, חיפה
קורס שנתי ליועצי פנאי חינוכיים, בהיקף של 224 שעות.
מנהלת אקדמית: הגב' מירב גלעד-גרנות.
 
ב.   


לפרטים: מזכירות בית-הספר, טל' 8535402‎-04.


המכללה האקדמית בית-ברל, היחידה לקידום אישי ומקצועי, החטיבה
לתכניות מיוחדות

קורס שנתי ליועצי פנאי חינוכיים בנושא "מחינוך לחניכה", בהיקף של 168 שעות.
ניהול אקדמי: גב' קורין ספקטור וד"ר אלי כהן-ג'וור.
 
ג.   


לפרטים: מזכירות החטיבה לתכניות מיוחדות, טל' 7476353‎-09.אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, היחידה להשתלמויות ולהדרכה
קורס שנתי ל"יועצי פנאי - התמחות בייעוץ אישי", בהיקף של 168 שעות.
יועצת אקדמית: גב' קורין ספקטור.
 
ד.   


לפרטים: טל' 5318445‎-03.


פרויקטים להטמעת התכנית בבתי-הספר
בשנת התשס"ג יתבצעו פרויקטים כדלקמן:  
4.2   
במועצה המקומית קדימה יימשך הניסוי להטמעת התכנית בכל גני הילדים ביישוב
במסגרת הפרויקטים של בתי-ספר ניסויים במזכירות הפדגוגית, שהוחל בו בהתשס"ב.
 
א.   
במועצה המקומית קרית-טבעון יוחל בהתשס"ג ניסוי להטמעת תפיסת הפנאי
בהוראה ובלמידה בבית-הספר היסודי "נרקיסים", במסגרת הפרויקטים של בתי-ספר
ניסויים במזכירות הפדגוגית.
 
ב.   
בעיר ירושלים - באמצעות המרכז הפדגוגי ומנח"י - יוכשרו יועצי פנאי למוסדות
חינוך בהתשס"ג.
 
ג.   
הכנס הארצי הרביעי לתרבות הפנאי
יים בחופשת החנוכה התשס"ג במרכז ציפורי, בנושא "פנאי במצבי לחץ וחירום", בארגון