תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידים
בתחרויות ספורט של בתי הספר בהתשס"ג
9.3‎-6
בשנת הלימודים התשס"ג יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר תאריך הלידה הקובע
לגביהם הוא (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשמ"ט (9.12.88)
 
לכיתות ט': א' בטבת התשמ"ח (22.12.87)
 
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ה (25.12.84)
 
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: אתלטיקה קלה, שחייה, התעמלות,
כדורסל וכדורגל): .1.1.86
 
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שאין בהם אליפות בינלאומית: מירוצי שדה, ריצת ניווט וטניס
שולחן): א' בטבת התשמ"ו (13.12.85).
 
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ה (25.12.84)
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/10, כ"א סיון תשס"ב, 1 ביוני 2002