עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מורה בתפקידי הדרכה ב-6\1 משרה - הכרה בשירותיו לפנסיה 8.5‎-18
 
בספטמבר 2 2001
  תאריך תחולה 
חדש
  מטרת הפרסום  


להלן החלטת הוועדה הפריטטית המשותפת לנציגי המשרד ולנציגי המחלקה להסכמי
שכר:
שירותיו של מורה בתפקיד הדרכה בשישית משרה יוכרו לעניין גמלאות בתנאי שסך
כל העסקתו בהוראה ובהדרכה יהיה בהיקף של שליש משרה לפחות, וזאת בתנאי
שעבד בשתי השנים האחרונות לפני יציאתו לגמלאות.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי שירות של
עובדי הוראה, טל' 02‎-5603820.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/1(א), י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001