אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
טיפולי שיניים במרפאות "שורש" לתלמידים שנפגעו בתאונות
2.2‎-1
החל מ-י"ד באלול התשס"א, 2.9.2001, יפעל מוקד חדש של "שורש" במשך
24 שעות ביממה כל ימות השנה, ומספרו 1‎-700‎-706‎-707.
תלמידים שייפגעו בשיניהם בתאונות יפנו ישירות למוקד "שורש". במוקד
יקבלו התלמידים את שם הרופא או המרפאה הקרובים לאזור מגוריהם,
וייקבע להם תור לרופא בהתאם לחומרת הפגיעה.
על מנהלי בתי הספר ועל הגננות ליידע על כך את הורי התלמידים בתחילת
שנת הלימודים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר, מנהלת המחלקה
לביטוח תלמידים, טל' 02‎-5602276/378.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001