ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש ספטמבר 3.5‎-1
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי,
כ"ט באלול התשס"א ו-א'-ב' בתשרי התשס"ב, 19‎-17 בספטמבר 2001.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשס"ב, 20 בספטמבר
2001, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי
וחמישי, ט' ו-י' בתשרי התשס"ב, 26 ו-27 בספטמבר 2001. הלימודים
יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשס"ב, 28 בספטמבר 2001, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001