ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הערביים בשנה"ל
התשס"ב-תיקון טעויות
3.5‎-2
בחוזר "הודעות ומידע" סא/10(א) פרסמנו בסעיף 3.5‎-14 את לוח החופשות
והחגים בבתי הספר הערביים בהתשס"ב, ולצערנו נפלו טעויות בתאריך של
חופשת האביב, וכן בתאריכי חג הפסחא ושבועות אצל הנוצרים.
להלן התאריכים הנכונים:
חופשת האביב
14 יום, החל מיום ד', י"ד בניסן התשס"ב (27.3.02), עד יום ג', כ"ז
בניסן התשס"ב (9.4.02), ועד בכלל.
 
1. 
החגים נוצריים לעדות היוונית, האורתודוקסית והארמנית
- חג הפסחא: 3 ימים: כ"ג-כ"ה באייר התשס"ב, 5‎-7.5.02.
- חג השבועות: יומיים: י"ג-י"ד בתמוז התשס"ב, 23‎-24.6.02.
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר עלי אסדי, הממונה על החינוך
לערבים,
טל' 02‎-5601070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001