ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח", אתר האינטרנט של המשרד,
ובאתרי היחידות
3.6‎-1
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1. 
 
להניף דגל חינוכי ערכי: באתר מצגת המתארת את היערכות
מערכת החינוך לשנים התשס"ב-התשס"ד. הנושאים המרכזיים
שמערכת החינוך תעסוק בהם: צמצום פערים למתן הזדמנות שווה,
טיפוח ערכי חברה יהודית-ציונית ודמוקרטית-הומניסטית ופיתוח
מקצועי של המורים והמורות.
 
1.1
 


הכתובת:
www.education.gov.il/moe/pedagogy/download/hinuch2001.ppt
תשלומי הורים: באתר מחיר האגרות והשירותים לשנת
הלימודים התשס"ב. במגמה להקל על הנטל הכספי של ההורים
יממן משרד החינוך חלק מהפעילויות שמומנו בעבר על-ידי
ההורים.
 
1.2   


הכתובת:
www.education.gov.il/moe/hodaot/tashlumin.htm


לוח חופשות: לוח החופשות של שנת התשס"ב למגזר היהודי,
למגזר הערבי ולמגזר הדרוזי מתפרסם באתר.
 
1.3   


הכתובת: http://www.education.gov.il/moe/horaot/index.html
ביטחון, בטיחות ושעת חירום בשנה"ל התשס"ב: באתר
היערכות מערכת החינוך לבטיחות ולביטחון בבתי הספר ובגני
הילדים.
 
1.4   


הכתובת:
http://www.education.gov.il/moe/horaot/index.html


אתרי היחידות  2. 
לשכת המדענית הראשית: המדענית הראשית מפרסמת מחקרים
בנושאים שונים הקשורים בחינוך. באתר אפשר לצפות במחקרים
שונים: אלימות במערכת החינוך, התנהגות דתית ואמונה דתית
בחמ"ד ועוד.
 
2.1   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/scientist .גן ברשת: באתר לוח "נכון לעכשיו" המציג מגוון פעילויות לגננת
בתאריכים מסוימים במהלך החודש ובפרשת השבוע עבור כל
שבת. כמו כן אפשר למצוא באתר פרויקטים שונים שהוכנו בגני
ילדים ברחבי הארץ, כמו הכנת איגרות ברכה, הקמת מכולת בגן,
פיקניק פעיל ועוד ועוד.
האתר הוקם על ידי האגף לחינוך קדם-יסודי והמינהל למדע
ולטכנולוגיה.
 
2.2   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/preschool/gan_bareshet
.האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים: חדש באתר: תכניות
לימודים מפורטות ומעובדות לאינטרנט במקצועות האלה:
מקרא ממ"ד - א'-י"ב
מקרא ממלכתי - א'-ו'
ביולוגיה לחטיבת הביניים
אנגלית - תכנית הלימודים החדשה.
 
2.3   
אפשר למצוא באתר גם את קטלוג מורשת ישראל המפנה לחומרי למידה
והוראה במקצוע.
 
 


כתובת האתר:http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001