בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בצרפתית - מודל מותאם למתכונת הצבירה 4.3‎-3
בסעיף 4.3‎-24 של חוזר "הודעות ומידע" סא/10(א) פרסמנו הודעה על
בחינות הבגרות בצרפתית, ונפלו בה כמה טעויות. אנו מביאים סעיף זה שוב,
במתכונת המתוקנת:
להלן תיאור המודל של בחינות הבגרות בצרפתית:
קיימות 4 רמות לימוד:
יחידת לימוד אחת
 
1. 
2 יחידות כהשלמה ל-3 יחידות לימוד
 
2. 
יחידה אחת כהשלמה ל-4 יחידות לימוד
 
3. 
יחידה אחת כהשלמה ל-5 יחידות לימוד.
 
4. 
להלן הפירוט:
יחידת לימוד אחת: בחינה בכתב ובעל פה בכיתה י' (או בכיתה י"א,
לתלמידים המתחילים בכיתה י').
 
1. 
2 יחידות כהשלמה ל-3 יחידות לימוד: בחינה בכתב שמומלץ
לערוך אותה בכיתה י"א או י"ב.
 
2. 
יחידה אחת כהשלמה ל-4 יחידות לימוד: בחינה בכתב שמומלץ
לערוך אותה בכיתה י"א או י"ב.
 
3. 
יחידה אחת כהשלמה ל-5 יחידות לימוד: בחינה בכתב ובעל פה
שמומלץ לערוך אותה בכיתה י"ב. הבחינה בכתב היא בחינה בית ספרית
באישור המפמ"ר. הבחינה בעל פה היא בחינה חיצונית, והיא כוללת
הצגת מיזם (פורטפוליו) על אחד הנושאים האלה: ספרות או הארצות
הדוברות צרפתית והקהילה האירופית (לפי תכנית הלימודים).
המבנה החדש מאפשר צבירה הדרגתית, מהיקף של יחידה אחת עד
להיקף של 5 יחידות לימוד.
תכנית זו תתחיל משנת הלימודים התשס"ב לכל התלמידים בכיתות י'.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות למפמ"רית לצרפתית, הגב' קלודי הררי,
טל' 03‎-6896380 ו-056‎-282371.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001