בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
המאמרים לבחינת הבגרות באמנות 4.3‎-4
המאמרים לבחינת הבגרות באמנות לקוחים מתוך הספר "גלריה של מאמרים" שהוא
ספר חובה ללימודי האמנות. להלן מאמרי החובה אשר ישולבו בבחינות הבגרות
בשלוש השנים הקרובות:
בהתשס"ב: - מאור חיים, "פוסט מודרניזם"
- לוי איתמר, "אין פה כלום".
 
1. 
בהתשס"ג: - מאור חיים, "פוסט מודרניזם"
- לוי איתמר, "אין פה כלום"
- ברינקר מנחם, "תולדות היופי המערבי".
 
2. 
בהתשס"ד: - מאור חיים, "פוסט מודרניזם"
- לוי איתמר, "אין פה כלום"
- ברינקר מנחם, "תולדות היופי המערבי"
- אזולאי אריאלה, "המוזיאון החדש".
 
3. 
יש להתחיל ללמד את המאמרים מכיתה י', כדי שהלימוד יתחלק לאורך שלוש שנים.
את המאמרים יש ללמד בהקשר של הנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים. יש ליצור
קשר משמעותי בין המאמרים לתוכני הלימוד ולא לנתקם באופן שיילמדו כאילו הם
פרקים בתכנית הלימודים.
במועד קיץ התשס"ד ישולבו ארבעת המאמרים בכל פרקי בחינת הבגרות באופן
שהתלמיד יתבקש להסתמך בתשובתו על המאמר או על המאמרים שלמד.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר נעמי יפה, המפמ"רית לאמנות ולתיאטרון,
רח'
דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603595
ו-056‎-282114,
פקס' 02‎-5603596, דואר אלקטרוני naomija@netvision.net.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001