בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת הלימודים 5.2‎-1
 1.   היערכות לתחילת שנת הלימודים התשס"ב
מערכת החינוך רואה בנושא הבטיחות בדרכים משימה לאומית ראשונה במעלה המחייבת את כל ציבור המחנכים לראות בנושא זה את אחד האתגרים המרכזיים שלה.
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב היערכות של הנהלת המוסד החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון, ושל כל הצוות החינוכי, גם בתחום התשתית והארגון וגם בתחום הפדגוגי והלימודי.
היערכות המוסד החינוכי בנושא החינוך לבטיחות בדרכים חייבת להתחיל בחופשת הקיץ ולהשתלב במהלך ההיערכות הכללית לקראת פתיחת שנת הלימודים ובימים הראשונים של שנת הלימודים.
1.1 
פירוט פעילויות ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מובא בחוזר הוראות הקבע תשס/1 (א), סעיף 5.2.-3 הפעילויות כוללות בדיקה של התשתית הבטיחותית, היערכות חינוכית של המורים להוראת נושא הבטיחות בדרכים, פעילויות הסברה והדרכה להורים ולתלמידים, במיוחד בנושאי ההליכה והנסיעה אל בית הספר והחזרה ממנו והיערכות להפעלת משמרות הזה"ב. מנהלי בתי הספר נדרשים לקרוא את ההנחיות ולוודא שההיערכות מתבצעת בהתאם להנחיות.   1.2 
במרבית בתי-הספר פועלים מורים שהוכשרו לתפקיד רכזים לבטיחות בדרכים. הרכזים לבטיחות בדרכים, בסיוע הנהלת בית הספר, אמורים להפעיל את המערך החינוכי בנושא הבטיחות בדרכים, כדי שכל התלמידים, בכל שכבות הגיל, ילמדו את נושא הבטיחות בדרכים. מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לרכזים ולשלב את הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת השעות הבית-ספרית.
 
1.3 
2. מסע הסברה לפתיחת שנת הלימודים
גם השנה, כמדי שנה, יוצאת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשיתוף עם משרד החינוך, במסע הסברה לקראת פתיחת שנת הלימודים. מסע ההסברה יתרכז בהגברת הבטיחות של הולכי הרגל בדגש על תלמידי בתי-הספר.
בסוף חודש אוגוסט יגיעו אל בתי-הספר היסודיים חומרי ההסברה האלה:
איגרות להורים (מיועדות לתלמידי כיתות א'-ב'; רצוי לחלק אותן באספות
ההורים של פתיחת שנה"ל)  
- 
מדבקות למחברות (מיועדות לתלמידי כיתות א'-ג')   - 
סימניות (מיועדות לתלמידי כיתות ב'-ד')   - 
מערכי שיעור לכיתות א'-ג' ו-ד'-ו'   - 
כרזות עם כללי החצייה הבטוחה (מיועדות לתלייה בכיתות ובמסדרונות בית הספר)   - 
תקליטור של זמרירים עם מסרי בטיחות (מיועד להשמעה בהפסקות באמצעות מערכת הכריזה.
 
- 
המורים מתבקשים ללמד את נושאי השיעורים תוך כדי הדגשת ההליכה הבטוחה אל
בית-הספר והחזרה ממנו וההתנהגות הבטיחותית בשעות הפנאי ובחופשות החגים.
במקביל להפצת חומרי ההסברה בבתי-הספר ייערך בכל אמצעי התקשורת מסע
הסברה גדול בנושא הולכי הרגל.

3. משמרות הזה"ב
תלמידי כיתות ו', שהוכשרו לפעילות במשמרות הזה"ב בהיותם בכיתה ה', יוצבו
על-ידי שוטרות ההדרכה במעברי החצייה שליד בתי הספר החל מהיום הראשון ללימודים. במקומות שאין מוצבים בהם תלמידי המשמרות ישלחו מנהלי בתי-הספר מכתבים אל ההורים של תלמידי כיתות א'-ג', כדי להודיע להם שאין פעילות של משמרות זה"ב ושעליהם ללוות את ילדיהם הצעירים ולהדריך אותם להליכה בטוחה ולחצייה זהירה של הכבישים. מידע נוסף על פעילות משמרות הזה"ב אפשר למצוא בחוזר "הוראות הקבע" תשס/1(א), סעיף 5.2.-3, וכן אפשר לקבל מידע מהמפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.

4. לוחות שנה, "אמנות של זה"ב"
בשנת התשס"א התקיימה פעילות יצירתית של תלמידים בשילוב לימודי האמנות והחינוך לבטיחות בדרכים. מטרת הפעילות הייתה לעודד תלמידים לתת ביטוי אמנותי אישי למושגים בטיחותיים באמצעות דימוי, סמל, מילה, צורה וצבע.
בסיום שנת הלימודים נבחרו 24 ציורים מצטיינים מכל רחבי הארץ ומכל שכבות הגיל. שנים עשר ציורים נבחרים יופיעו בלוח שנה שיצא לקראת שנת התשס"ב, ושנים-עשר ציורים אחרים יופיעו בלוח שנה שיצא לקראת שנת התשס"ג. לוחות השנה יישלחו למחוזות.

5. מחויבות אישית
הפעילות של מחויבות אישית בנושא הבטיחות בדרכים לכיתות י' שהתקיימה בשנת הלימודים התשס"א תתקיים גם בהתשס"ב בכל המחוזות. בתי ספר המעוניינים לצרף קבוצות תלמידים (15-20 תלמידים בקבוצה) יפנו למפקחים המחוזיים לבטיחות בדרכים. תחום הבטיחות בדרכים מעמיד מדריך/מדריכה מטעמו לכל קבוצה. היעד העיקרי של פעילות המחויבות האישית לבטיחות בדרכים הוא תרומה לקהילה וטיפוח ערך ההתנדבות בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים.

6. השתלמויות להכשרת מורים ורכזים לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ב
להלן רשימת ההשתלמויות:

למי מיועדת ההשתלמות?  מס' השעות  שם ההשתלמות 
מורים בעלי ותק של 5 שנים לפחות
מורים המלמדים בכיתות האלה
מורים המלמדים בכיתות האלה
מורים המלמדים בכיתות האלה
מורים בעלי ותק של 5 שנים לפחות
מורים בעלי ותק של 5 שנים לפחות
מורים בעלי ותק של 5 שנים לפחות
 
112
56
56
56
56
56
112
 
רכזי בטיחות בדרכים
מורים לכיתות א'-ב'
מורים לכיתות ה'
מורים לכיתות ו'
מורים לכיתות ט'
מורים לכיתות י'
מורים לחינוך תעבורתי
לכיתות י"א

ההשתלמויות תתקיימנה במחוזות. אפשר להירשם להשתלמויות אצל המפקחים במחוזות.

7. רשימת כתובות וטלפונים - תחום זהירות ובטיחות בדרכים

מס' הטלפון  הכתובת  השם 
02‎-5602170/2285/224
9
 
רח' דבורה הנביאה 2,
בניין לב רם,
ירושלים 91911
 
מזכירות המטה
 
02‎-5601483/4
 
רח' כנפי נשרים 22,
גבעת שאול,
ירושלים
 
מזכירות מפקחי מחוז
ירושלים + מנח"י
 
03‎-6896362
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
מזכירות מפקחי מחוז
ת"א
 
03‎-6896528
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
מזכירות מפקחי מחוז
מרכז
 
03‎-6898835/4
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו
תל אביב
 
מזכירות מפקח החינוך
ההתיישבותי
 
04‎-8353812/3
 
מגדל הנביאים,
רח' חורי 2,
חיפה 33045
 
מזכירות מפקחי מחוז
חיפה
 
06‎-6500366/265
 
לשכת מחוז צפון,
קרית הממשלה,
נצרת עילית 17105
 
מזכירות מפקחי מחוז
צפון
 
07‎-6464282/02
 
שד' יצחק רגר 15,
ת"ד 610,
באר שבע 84105
 
מזכירות מפקחי מחוז
דרום
 
04‎-8353819
 
מגדל הנביאים,
רח' חורי 2,
חיפה 33045
 
מזכירות מפקח
המגזר הלא יהודי
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/1, י"ג אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2001