אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הנחיות לטיפול בילדים הסובלים ממחלת
האפילפסיה
24‎-2.2
 
1 באוקטובר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  רקע  1. 
התפתחותו החינוכית והחברתית של ילד חולה אפילפסיה תלויה במידה רבה בעירנותו ובמודעותו
של הצוות החינוכי למצבו. שיתוף פעולה בין צוות בית-הספר ובין המשפחה והצוות הרפואי יקדם
את הילד, ישלבו כראוי בתהליך הלמידה ויסייע במניעת נזקים.
אפילפסיה היא נטייה לפתח התקפים אפילפטיים חוזרים ונשנים. התקף אפילפטי הוא התקף
הנגרם על-ידי הפרעה זמנית בתפקוד החשמלי של תאי המוח המתבטאת בהתנהגויות שונות.
 
 
סוגי התקפים אפילפטיים ואופן הטיפול בהם  2. 
אבסנס (פטי-מל): ניתוק קצר הנמשך 60‎-10 שניות. במהלך ההתקף התלמיד אינו מודע
לנעשה סביבו, ואינו מגיב להוראות, ולאחר ההתקף הוא אינו זוכר את שאירע במהלך
הניתוק. לעתים ההתקף מלווה במצמוץ או בגלגול של העיניים. תדירות ההתקפים משתנה,
והילד חוזר להכרה מלאה בכוחות עצמו. כתוצאה מהניתוק חלה הפסקה ברצף התפקודי,
ולפיכך נגרמת אי קליטה של חומר נלמד.
אופן הטיפול: אין צורך להתערב בזמן התקף-ניתוק.
 
2.1   
התקף חלקי: ערפול הכרה הנמשך 2‎-1 דקות. במהלכו נגרם חוסר שליטה בפעילות. בהתקף
התלמיד עשוי שלא להגיב להוראות או לענות לא לעניין. כמו כן ייתכנו התנהגויות
אוטומטיות ואי-שקט. הילד לא יזכור את אשר אירע במהלך ההתקף. במקרה של התנגדות
פיזית יש למנוע סכנה מהיפגעות כתוצאה מההתקף.
אופן הטיפול: הרגעה, תמיכה והכוונה עדינה. אין להפעיל כוח או לצעוק על
הילד.
 
2.2   
טוני-קלוני (גרנד מל): אבדן הכרה הנמשך דקות ספורות ובמהלכו עלולים להיגרם איבוד
שליטה, נפילה, תנועות לא רצויות, פרכוסים, קצף מהפה ולעתים גם קשיי נשימה. לאחר
ההתקף ייתכן גם מצב של בלבול, מבוכה, תוקפנות או תשישות.
אופן הטיפול:
- יש להניח מצע רך תחת הראש למניעת פגיעה.
- יש להרחיק עצמים חדים או חמים.
- יש להפנות את הראש/הגוף הצדה להקלה על הנשימה.
- אין להכניס כל חפץ לפיו של ילד בהתקף.
- אין לנסות לבלום או לעצור את תנועותיו.
- אין לבצע הנשמה מלאכותית.
 
2.3   
אם ההתקף נמשך מעל 10‎-5 דקות, או חוזר על עצמו, יש להזעיק אמבולנס ולפנות את
התלמיד לקבלת טיפול רפואי.
 
 
הנחיות כלליות  3. 
לאחר כל התקף יש לאפשר לילד מנוחה ולסייע לו לחזור לעצמו ולהתעדכן במהלך הלמידה.  3.1   
אין להרחיק או לנתק תלמיד הסובל מאפילפסיה מהפעילות החינוכית בבית הספר ובגן.
תלמיד הסובל מאפילפסיה שמצבו הבריאותי מאוזן בעזרת טיפול תרופתי יכול להשתתף בכל
פעילות בגן ובבית הספר.
 
3.2   
יש להקפיד על כללי ההתנהגות האלה:  3.3   
תשומת לב למצב ועירנות לתופעות  א.   
יידוע ההורים על שינויים במצב  ב.   
התנהגות נכונה בזמן התקף  ג.   
טיפול בבעיות חברתיות הנובעות מהמחלה ומההתקפים.
 
ד.   
לחץ, מתח, חרדה והתרגשות עלולים לגרום להתקפים אפלפטיים, מחד גיסא; מאידך גיסא
טיפול נוגד התקפים עלול לגרום לקשיי קשב וריכוז. לכן יש להקפיד על הנחיות אלו:  
3.5   
יש לבחון אם נדרשות הקלות בלימודים כגון הארכת זמן בבחינות או מתן אפשרות
להיבחן בעל פה.
 
א.   
יש להימנע מהגבלות יתר ומהטלת הגבלות שלא לצורך.  ב.   
לקראת פעילות מיוחדת, כגון פעילות גופנית, טיול או אירוע, יש להתייעץ עם ההורים או
לבקש חוות דעת רפואית כתובה הכוללת הנחיות להיערכות למצב של התקף.
 
3.6   
יש להקפיד על קשר רציף ועל שיתוף פעולה בין הצוות החינוכי למשפחה לשם היערכות
נכונה והבטחת סביבה נוחה לילד.
 
3.7   


לקבלת חומר הסברה, מידע והדרכה לצוותים החינוכיים אפשר
לפנות אל אי"ל,
האגודה הישראלית לאפילפסיה, ת"ד 1598, ירושלים 91014, טל'
5000283‎-02
ו-5255671‎-03, פקס' 5371044‎-02.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001