ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
הקפדה על שימוש בשמות המאושרים של
המגמות הטכנולוגיות
19‎-3.7
 
1 באוקטובר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מנהלי בתי הספר מתבקשים לפרסם את המגמות הטכנולוגיות הנלמדות בבית ספרם בשמות זהים
לשמות שפורסמו על ידי המינהל למדע ולטכנולוגיה.
המינהל למדע ולטכנולוגיה יתקצב אך ורק את המגמות כפי שהן מופיעות בפרסומים הרשמיים של
משרד החינוך.


בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום הטכנולוגיה,
טל' 03-6896809 ו-03-6899150/1.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001