ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אוקטובר 3.5‎-3
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשס"ב, 1
באוקטובר 2001, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשס"ב, 10 באוקטובר 2001.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשס"ב, 11 באוקטובר 2001, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001