ארגון ומינהל 3.
סקרים ואיסוף מידע 3.9
מפקד תלמידים בהתשס"ב 3.9‎-1
גם השנה, כמדי שנה, יערוך מינהל הגיוס מפקד תלמידים ללומדים בכיתות י"ב
במגמות הטכנולוגיות.
 
1. 
       
2. מטרות המפקד 
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע את גיוסם
באמצע שנת הלימודים
 
2.1
 
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות שאינן מוכרות על ידי צה"ל כדי להגדיל את
הפוטנציאל המקצועי לגיוס
 
2.2
 
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות  2.3
 
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון, תלמידי בתי
הספר, על פי המידע שנאסף.
 
2.4
 
       
שיטת המפקד  3. 
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר כפי שהדבר נעשה בתחילת השנה הקודמת.  3.1
 
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר עם רשימת הלומדים בהם, שתוכן על פי
הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס.
 
3.2
 
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין רשימות של הלומדים בכיתות י"ב במגמות
הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות שתוכנה על ידי הלשכות.
 
3.3
 
נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את מועד הביקור,
בהתאם למועדים המפורטים להלן.
 
3.4
 
לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: ד' ו-ה' בכסלו התשס"ב, 19 ו-20 בנובמבר
2001.
 
4. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד התלמידים.
 
5. 


מנהלי בתי הספר יוכלו לפנות לקבלת פרטים נוספים
אל מדור מיון בצה"ל, טל' 5699082/3‎-03.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001