בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - הגיאוגרפיה של המזרח התיכון 4.3‎-8
החל בקיץ התשס"ב ייכלל בשאלונים המפורטים להלן הנושא "גיאוגרפיה של
המזרח התיכון על סף המאה ה-21". נושא זה יחליף בעתיד את הנושא "המזרח
התיכון" הנלמד על פי התכנית הנוכחית.
 
1. 
השאלונים שבהם יופיע הנושא החדש הם 210631, 210061, 29, 70, 80, 91
ו-150.
 
2. 
במועדים קיץ התשס"ב, קיץ התשס"ג וחורף התשס"ג (לאקסטרנים) יופיעו
בשאלונים שהוזכרו ב-2 שאלות בנושא "המזרח-התיכון" על פי התכנית הקיימת
וכן שאלות בנושא החדש "גיאוגרפיה של המזרח התיכון על-סף המאה ה-21".
הנבחן יהיה רשאי לענות על שאלות באחד מן הנושאים הללו בלבד, לפי בחירתו.
 
3. 
הטמעת התכנית החדשה, "גאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21",
תיעשה בהדרגה. הנבחנים ייבחנו בקיץ התשס"ב בנושא זה רק על חלק מן
החומר. הודעה על חומר הבחינה תפורסם באחד החוזרים הבאים.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה, מר יצחק הינברגר,
טל' 5603598/88‎-02.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001