דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
עידוד הטיולים והפעילות החוץ-בית-ספרית 6.2‎-2
הלמידה מחוץ לבית הספר והטיול הם מכשיר ראשון במעלה להכרת הארץ,
מורשתה, נופיה, הטבע והאדם שבה ולהעמקת הקשר הרגשי למדינה - מטרות
שעל מערכת החינוך לקיים, איש איש בדרכו ולפי אמונתו.
 
1. 
מנכ"לית משרד החינוך קוראת למנהלי בתי הספר ולמורים להמשיך
ולקיים את שגרת הטיולים.

השתתפות התלמידים בטיולים, בסיורים ובסמינרים וביקוריהם בתיאטרון,
בקולנוע ובמוזיאונים הם חוליות חשובות בתהליך הלמידה והחינוך. בפעילויות
אלה באים לידי ביטוי תחומים המשפיעים על דמותו של הבוגר כאזרח מעורב
ואחראי, והן מגבירות את המודעות לערכי המורשת וההומניזם של בני כל
הדתות, מעודדות פתיחות וסובלנות למיעוט ולשונה וכיבוד הזולת ומאפשרות את
הכרת החברה הישראלית על מרכיביה, על מורכבותה ועל בעיותיה.
 
2. 
אירועי השנה החולפת השפיעו על הרגלי ההתנהגות והלמידה מחוץ לבית הספר
בכל מערכת החינוך, ובכלל זה הטיול הקצר והארוך והיציאה לאתרי למידה
ותרבות ולמוזיאונים וכדומה.
משרד החינוך עושה את כל אשר בידיו להחזרה לשגרה של הפעילות המתבצעת
מחוץ לבית הספר. אנו חייבים להמשיך בפעילות מחוץ לבית הספר ויכולים
לקיימה במקומות המורשים ובתנאים הנדרשים, תוך שמירה על הוראות גורמי
הביטחון כפי שהן מוגדרות בחוזרי המנכ"ל, בטופסי התיאום המתקבלים עם
אישור הבקשה לטיול או בלוח ההודעות באתר של מינהלת הטיולים באינטרנט.
 
3. 
יש לציין כי החזרה לשגרה, ובעיקר לפעילויות החינוכיות שהזכרנו, היא הדרך
הנכונה להקלת המצוקות והחרדות של בני הנוער, נוסף לחשיבותן המהותית של
הפעילויות, שהוזכרה לעיל.
 
4. 

כדי לסייע למנהלים ולאחראים על הטיולים במוסדות החינוך אפשר לפנות
לקבלת ייעוץ לגורמים האלה:  
5. 
מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר
מר רוני נעמן ומר משה חג'בי, טל' 5603005/6‎-02, פקס' 5602882‎-02,
דואר אלקטרוני: tiyulim@education.gov.il
אתר האינטרנט: .wwwl.education.gov.il/tiyulim
 
5.1   
היחידה לפיקוח טיולים ואנשיה העובדים לפי גזרות  5.2   
מנהל היחידה, מר משה חג'בי, טל' 6015111‎-04, פקס'
6015104‎-04
 
6.2.1
 
 
פקחי מחוז הצפון  6.2.2
 
 
מר עמי יפרח, פקח מחוזי ופקח על גזרת הגליל התחתון, טל'
713107‎-057
 
-   
מר אליעזר ינקלבסקי, גזרת הגליל העליון, טל' 703868‎-057  -   
מר יעקב דרורי, גזרת רמת הגולן, טל' 703864‎-057  -   
מר שלומי פלקס, גזרת הגליל המערבי, טל' 713105‎-057  -   
מר אליעזר חיים, גזרת עמק הירדן והכנרת, טל' 713104‎-057  -   
פקחי מחוז העמק, חיפה והמרכז  6.2.3
 
 
מר דרור בראל, פקח מחוזי ופקח על גזרת מישור החוף והשרון,
טל' 703871‎-057
 
-   
מר יפתח בן ארי, גזרת כרמל, טל' 713108‎-057  -   
מר ישראל רחמני, גזרת העמקים והגלבוע, טל' 713106‎-057  -   
פקחי מחוז ירושלים  6.2.4
 
 
מר איציק זיו, פקח מחוזי ופקח על גזרת שפלת יהודה, טל'
703872‎-057
 
-   
מר אריק פרידמן, גזרת "הפרוזדור" וירושלים, טל'
703869‎-057
 
-   
מר בני גלעד, גזרת בקעת הירדן, טל' 747789‎-057  -   
פקחי מחוז הדרום  6.2.5
 
 
מר דוד גודקר, פקח מחוזי ופקח על גזרת הר הנגב, טל'
703870‎-057
 
-   
מר בועז גינדין, גזרת מישור החוף הדרומי, טל' 715354‎-057  -   
מר גיורא אלדר, גזרת מדבר יהודה, טל' 715334‎-057  -   
מר מנחם הופן, גזרת אילת, טל' 732614‎-057  -   
תחום של"ח וידיעת הארץ  5.3   
מנהל התחום, מר אלי שיש, טל' 5603190‎-02, פקס' 5602054‎-02,
דואר אלקטרוני: anatha@education.gov.il  
5.3.1
 
 
מנהלי התחום במחוזות 5.3.2
 
 
מר דוד גליק, מחוז צפון, טל' 6500110‎-04  - 
מר גבי בן חמו, מחוז חיפה, טל' 8353721/719‎-04  -   
מר רפי מרג'ן, מחוז מרכז, טל' 6896423/28‎-03  -   
מר צביקה ברקאי, מחוז ת"א, טל' 6896179/200‎-03  -   
מר משה חזקיה, מחוז ירושלים, טל' 5601509/15‎-02  -   
מר יהודה ברבי, מחוז דרום, טל' 6464043‎-08  -   
מר זאתם וותד, המגזר הערבי, טל' 6477425‎-04  -   
חדר המצב לטיולים
טל' 6222211‎-02, סלקום 678*  
5.4   
לשכות התיאום לטיולים  5.5   
הלשכה הארצית, טל' 6388711‎-03  -   
לשכת תיאום אילניה, טל' 6765713‎-04  -   
לשכת תיאום חיפה, טל' 8675804‎-04  -   
לשכת תיאום ירושלים, טל' 6232811‎-02  -   
לשכת תיאום ת"א, טל' 6811152‎-03  -   
לשכת תיאום באר-שבע, טל' 6279258‎-08.
 
-   
בערב שלפני כל יציאה לטיול מומלץ לוודא עם "חדר המצב לטיולים" אם יש
שינוי בהנחיות הכלליות והמיוחדות לאזור הטיול המתוכנן.  
7. 

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001