חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פרסים 7.10
התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ) 7.10‎-1
בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 7.10‎-1, הבאנו את הוראות הקבע הנוגעות
להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".

להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי "חוקרים
צעירים" (בנושאים "חקר אישי, משפחתי, קהילתי" ו"חקר חכמי ישראל
ויצירותיהם"):
המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד ח' בכסלו התשס"ב, 23 בנובמבר
2001 (ראה דף הרשמה בנספח להלן).
 
1. 
עבודות יש להגיש למחנכים או לרכזי ח"ץ ברשות לא יאוחר מ-ל' בניסן
התשס"ב, 12 באפריל 2002.
 
2. 
טקס חלוקת התעודות ברשויות יתקיים עד כ' באייר התשס"ב, 2 במאי 2002.
 
3. 
טקס חלוקת התעודות במחוזות יתקיים עד י"ג בסיוון התשס"ב, 23 במאי
2002.
 
4. 
חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים ביום חמישי, כ"ו בסיוון התשס"ב, 6
ביוני 2002 (בכנס מינהל החברה והנוער).
 
5. 
קבלת פרטים והרשמה
בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות מתבקשים
להתקשר אל ראשי תחום מורשת במחוזות:
 
מס' הטלפון במשרד
כתובת המשרד  השם  המחוז 
02‎-5601528  כנפי נשרים 22, ירושלים  רבקה גלבשטין  ירושלים 
02‎-6896182  השלושה 2, תל-אביב  חנה שוורץ  תל-אביב 
03‎-6896428  השלושה 2, תל-אביב  מרדכי תפארת  מרכז 
04‎-8353724  רח' חורי 2, חיפה  חנה לדרמן  חיפה 
06‎-6500110  ת"ד 530, נצרת עילית  בלהה אלכביר  מחוז צפון 
08‎-6464014  דרך הנשיאים, באר שבע  אפרת ננר  מחוז דרום 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מטה מורשת בירושלים,
טל' 02‎-5603164/5:
- אל מר שלמה ונטורה, מנהל תחום מורשת
- אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי
- אל ד"ר יצחק יצחקי, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי דתי.


נספח דף הרשמה לתכנית ח"ץ

לכבוד
ראש תחום מורשת במינהל החברה והנוער
מחוז
שלום רב,

הנדון: תחרות מחוזית בכתיבת עבודת חקר

אנו מעוניינים ליטול חלק במפעל החינוכי "חוקרים צעירים (ח"ץ)",
בנושא: (סמן X בריבוע הרצוי)
חקר אישי, משפחתי, קהילתי
חכמי ישראל ויצירותיהם
שם בית הספר:
כתובתו:
המיקוד:
היישוב:
שם המנהל/ת:
מס' הטלפון בבית הספר:
המורה האחראי/ת:
סוג בית ספר: חטיבה, תיכון; ממלכתי, ממלכתי דתי (הקף במעגל)
מס' התלמידים שישתתפו בפרויקט:
מכיתות:
חתימת מנהל/ת בית הספר חותמת בית הספר תאריך

העתק: המפקח הכולל של בית הספר.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001