חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
הכנה לצה"ל 7.1
"אחריי!" - קורס מנהיגות צעירה להכנה לשירות משמעותי בצה"ל 7.1‎-1
מינהל החברה ונוער במשרדנו, בשיתוף עם "נוער מוביל שינוי", מפעיל את הקורס
"אחריי!". זהו קורס מנהיגות צעירה והכנה לשירות משמעותי בצה"ל בשכונות,
בעיירות פיתוח ובפנימיות, המחנך לציונות, לאזרחות טובה ולמנהיגות בקהילה.
המטרות העיקריות: טיפוח אחריות, יזמה ומנהיגות; פיתוח מעורבות חברתית תוך
כדי ביצוע פרויקטים בקהילה; פיתוח ביטחון והכרה ביכולות אישיות ובחתירה
למטרה תוך התמודדות עם משברים; הכרת ערכים המלווים שירות משמעותי, הכרת
השגרה בצה"ל וידע והבנה של הפיזיולוגיה של המאמץ.
התכניות החינוכיות כוללות: הכרת הארץ, התנסות בהדרכה, ביקורים במחנות
צה"ל, אימון כושר גופני, ניווטים, סדרות שטח, אימונים ייעודיים, מסעות וחיי שדה.
ההדרכה ניתנת על ידי: סטודנטים, לוחמים ומפקדים בשירות המילואים בצה"ל
וכן מדריכים במסגרות של פרויקט חונכות (פר"ח) ומעורבות חברתית המשמשים
דוגמה אישית, חבר ו"אח" בוגר לחניכים ולחניכות.
אוכלוסיית היעד: בנים ובנות מכל שכבות האוכלוסייה באזורי הפעילות: נוער
נורמטיבי, נוער ממסגרות קידום נוער וחניכי פנימיות.


מנהלים ומדריכים המעוניינים בפעולה זו יפנו אל: "אחריי!", טל'
03‎-6120037, מר עופר אוגש, טל' 052‎-436973, הגב' אדוה מרשק, טל'
058‎-976361 ומר שימי בודג, טל' 055‎-493232.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001