תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
מתכונת הלימודים החדשה של הנתיב הטכנולוגי בחטיבה העליונה 9.7‎-2
מבוא
מערכת החינוך הטכנולוגי יישמה תכנית מובנית של לימודי מדעים וטכנולוגיה רצופים,
מגן הילדים ועד למסגרות על-תיכוניות, שבמסגרתה ערכה מחדש את מתכונת לימודי
הטכנולוגיה בחטיבה העליונה, והעמידה אותם על העקרונות שלהלן:
כל התלמידים בנתיב הטכנולוגי ילמדו על-פי תכנית לימודים מודולרית,
המוליכה אותם לבחינות בגרות. המבנה המודולרי יאפשר לכל תלמיד להגיע
למרב ההישגים, בהתאם לשאיפותיו וליכולתו.
 
כל המגמות ותכניות הלימוד בנתיב הטכנולוגי תהיינה מבוססות על מדעים ועל
עקרונות טכנולוגיים שאינם משתנים תדיר.
 
מבנה הלימודים יהיה גמיש, ויאפשר לתלמידים לבחור מקצועות לימוד לפי
רצונם ונטיותיהם מתוך מבחר של מקצועות ובהיקפים שונים, מרמת אוריינות
ועד לרמת התמחות.
 
המגמות ותכניות הלימוד בנתיב הטכנולוגי מתאימות לעידן של משק מתוחכם,
עתיר טכנולוגיות מידע ותקשורת.
 
פותחו ערוצי כניסה ויציאה לנתיב הטכנולוגי, אשר יאפשרו ניעות של תלמידים
בינו לבין הנתיב העיוני.
 
לימודי הטכנולוגיה בחטיבה העליונה יהיו המשך ללימודי המדע והטכנולוגיה
בחטיבת הביניים ובסיס להמשך הלימודים במכללות לטכנאים ולהנדסאים,
במכללות אקדמיות ובמוסדות להשכלה גבוהה.
 
ארגון הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה  1. 
הלימודים יאורגנו בשלושה שלבים:  1.1   
שלב ראשון: המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" יילמד בכיתות י'-י"א,
ויכלול נושאים בסיסיים, רוחבים וכלליים בטכנולוגיה ובמדעים
המאורגנים במודולות המאפשרות צבירת 5‎-1 י"ל.
לרמה המוגברת (5 י"ל) יבחר התלמיד במבוא אחד מתוך ששת
המבואות לצבירי המגמות וילמד אותו בהיקף של 2 י"ל נוספות.
 
1.1.1
 
 
שלב שני: התלמיד יבחר במקצוע מוביל מתחום המגמה
הטכנולוגית שבה הוא רוצה להעמיק את לימודיו.
גם תלמיד שלמד מדעים יוכל להשתלב בלימודי המגמות הטכנולוגיות
בשלב זה וללמוד מקצוע מוביל, בתנאי שהמקצוע המדעי שלמד משמש
בסיס למגמה הטכנולוגית שהוא מתכוון להמשיך בה.
 
1.1.2
 
 
שלב שלישי: בשלב זה ילמד התלמיד מקצוע התמחות שיאפשר
לו להתמחות בלימודי המגמה שבחר בה, וכשיסיים בהצלחה שלב זה,
הוא יהיה זכאי לקבל תעודה טכנולוגית שתאפשר לו המשך לימודים
על-תיכוניים וסיווג מקצועי, בתנאי שעמד בדרישה ללמוד מקצוע אחד
מאלה שנדרשו בכל אחד משלבי הלימוד ועמד בהצלחה בבחינות.
 
1.1.3
 
 
פירוט השלבים של ארגון הלימודים  1.2   
שלב א' - מדעי הטכנולוגיה
המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" יורכב מארבע קבוצות של מבניות: שלוש
מהן תילמדנה בהיקף של י"ל אחת ותיצברנה באופן מודולרי, ועוד
מבנית של 2 י"ל תאפשר השלמה ל-5 י"ל.
יחידת הלימוד הראשונה תכלול את שש המבניות האלה:  
1.2.1
 
 
טכנולוגיה ומדע - הגדרות ומושגים  א.   
מודל המערכות והתפיסה המערכתית  ב.   
תהליכי תיכון וייצור  ג.   
טכנולוגיה של חומרים  ד.   
אנרגיה והמרתה  ה.   
כלי מחשוב לניהול טכנולוגיה.  ו.   
יחידת הלימוד השנייה תכלול את שלוש המבניות האלה:   
מערכות מכניות  א.   
מערכות חשמל ואלקטרוניקה  ב.   
מערכות פיקוד ובקרה.  ג.   
יחידת הלימוד השלישית תכלול את שלוש המבניות האלה:   
מערכות מידע  א.   
מערכות תקשורת  ב.   
מערכות ארגוניות.  ג.   
היחידה הרביעית והחמישית, שהיא מבוא לצבירי המגמות, תכלול
את 5 המבניות הבאות, הניתנות לבחירה על פי המגמה שבה התלמיד
מבקש ללמוד: הנדסת תכנון ובקרה, טכנולוגיות עתירות מדע וידע,
מערכות תקשורת וחברה, מערכות ניהול ותעשייה, עיצוב.
 
 
שלב ב' - מקצוע מוביל של המגמה
בשלב זה יידרש כל תלמיד ללמוד מקצוע מוביל בהתאם למגמת
הלימוד שהוא בחר בה והמשמש בסיס להתמחויות במגמה.
 
1.2.2
 
 
שלב ג' - מקצועות ההתמחות
מקצועות ההתמחות יאפשרו גם קבלת סיווג מקצועי או הסמכה או
תעודה מקצועית מגופים מסמיכים.
 
1.2.3
 
 
מיפוי המגמות
 
2. 
 
המגמות הטכנולוגיות ערוכות בשש קבוצות של צבירי מגמות:   
צביר א' - הנדסה, תכנון ובקרה  2.1   
המגמה: מערכות בקרה ואנרגיה; המקצוע המוביל: מערכות חשמל  1.   
המגמה: הנדסת מכונות; המקצוע המוביל: בקרה במכונות  2.   
המגמה: מערכות ימיות; המקצוע המוביל: תרמודינמיקה טכנית  3.   
המגמה: מערכות ייצור ממוחשבות; המקצוע המוביל: מכניקה הנדסית
4.   
צביר ב' - טכנולוגיות עתירות מדע  2.2   
המגמה: ביוטכנולוגיה; המקצוע המוביל: כימייה טכנולוגית  5.   
המגמה: מדעית טכנולוגית; המקצוע המוביל: מדעי ההנדסה  6.   
צביר ג' - מערכות עתירות ידע  2.3   
המגמה: הנדסת תוכנה; המקצוע המוביל: מדעי המחשב  7.   
המגמה: הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים; המקצוע המוביל:
אלקטרוניקה ומחשבים
 
8.   
צביר ד' - מערכות תקשורת וחברה  2.4   
המגמה: טכנולוגיות תקשורת; המקצוע המוביל: אופטיקה יישומית  9.   
המגמה: מדיה ופרסום; המקצוע המוביל: תקשורת וחברה  10.   
המגמה: מערכות בריאות; המקצוע המוביל: מדעי הבריאות  11.   
המגמה: חינוך; המקצוע המוביל: פסיכולוגיה התפתחותית  12.   
צביר ה' - מערכות ניהול ותעשייה  2.5   
המגמה: ניהול עסקי; המקצוע המוביל: מינהל וכלכלה  13.   
המגמה: תעשייה וניהול; המקצוע המוביל: ניהול התפעול  14.   
המגמה: ניהול מערכות ימיות; המקצוע המוביל: מדעי סביבות הים  15.   
המגמה: מלונאות; המקצוע המוביל: מדעי התזונה  16.   
המגמה: תיירות ופנאי; המקצוע המוביל: תיירות  17.   
צביר ו' - עיצוב  2.6   
המגמה: הנדסת בנייה; המקצוע המוביל: תכנון הנדסי של מבנים  18.   
המגמה: אמנויות העיצוב והאדריכלות; המקצוע המוביל: אמנות
שימושית
 
19.   
המגמה: עיצוב אופנה ותלבושות; המקצוע המוביל: תרבות הלבוש  20.   
המגמה: עיצוב וטיפוח החן; המקצוע המוביל: תורת החומרים
הכימיים.
 
21.   

ניסוי חלוץ (פיילוט)
 
3. 
בשנת הלימודים התשס"ב ייערך ניסוי חלוץ אשר יבחן את יישום התכנית לארגון
הלימודים החדש של הנתיב הטכנולוגי. הניסוי ייערך ב-18 בתי ספר: עמל מקיף ז' ע"ש
ניומן - באר שבע; עמל העמית, מקיף ג' - ראשון לציון; עמל א' - רמלה; עמל ב' - פתח
תקוה; עמל טייבה; אורט רונסון - עוספיה; אורט רחובות; אורט מגדים - כרמיאל;
אורט אחוה - נאעורה; אורט קרית ביאליק; אורט יד סינגלובסקי - ת"א; אורט גוטמן -
נתניה; אורט בנימינה; אורט מיטרני - חולון; אורט יוקנעם; אמי"ת רננים; אמי"ת
רחובות; אמי"ת ע"ש פירסט - בית שמש; אמי"ת צפת.
בשלב הראשון יוטמעו בבתי הספר המקצוע החדש "מדעי הטכנולוגיה" והמקצועות
המובילים. בשלב השני תשולבנה ההתמחויות במגמות השונות, על פי בחירת בתי
הספר שבניסוי.
המורים בבתי הספר המשתתפים בניסוי עברו השתלמויות אשר תימשכנה ותורחבנה
במהלך שנת הלימודים התשס"ב. מורים בבתי ספר שאינם משתתפים בניסוי ישולבו
גם הם במערך ההשתלמויות, מתוך כוונה להרחיב את מעגל המורים המסוגלים
להטמיע את התכנית החדשה, אשר תשולב בכל בתי הספר.
צוות היגוי בראשותה של הגב' יפה ויגודסקי, מנהלת המינהל למדע ולטכנולוגיה, ילווה
את הניסוי וינחה אותו. ביצוע הניסוי ינוהל על ידי מר גרשון כהן, מנהל תחום
הטכנולוגיה במינהל למדע ולטכנולוגיה.


לפרטים יש לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה,
טל' 03‎-6896809, 03‎-6896150/1 ו- 056‎-282121
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001