תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
לימודי התקשורת והקולנוע בחינוך הכללי 3 -9.7
לימודי התקשורת במערכת החינוך מתפרסים על החינוך הקדם יסודי, החינוך היסודי,
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות. לכל אחת מקבוצות הגיל קיימת תכנית לימודים
שנכתבה על ידי ועדות מקצועיות ויצאה לאור על ידי האגף לתכניות לימודים.
הלימודים מתחלקים לשני מאפיינים: לימודים עיוניים ולימודים מעשיים. במסגרת
הלימודים הסדנאיים התלמידים עוסקים בהפקת עיתון, בהפקה בווידיאו (של סרטים
וכתבות תיעודיות, סרטים עלילתיים קצרים וז'אנרים נוספים) ובהפקת תכניות רדיו
במסגרת של תחנות בית ספריות ותחנות רדיו חינוכיות המשדרות בתדר
FM 106.
אחת המטרות המרכזיות של לימוד התקשורת והקולנוע היא להבין את מקומם של
אמצעי התקשורת בחברה דמוקרטית בעיצוב בוגרים בעלי מודעות אזרחית פעילה.
לימודי התקשורת והקולנוע הם תחום דיסציפלינרי מצד אחד, ומצד שני הם משולבים
בכל אחד מנושאי הלימוד במערכת החינוך, כדרך יצירתית ורלוונטית לתלמידים.
לצד המפמ"ר לתקשורת ולקולנוע פועלים מפקחים ומדריכים ארציים ומחוזיים כדי
לעזור למנהלים ולמורים לשלב את תחום התקשורת והקולנוע בתוך תכנית הלימודים
באופן שיהיו חלק מאורח החיים הבית ספרי.


אפשר לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של הפיקוח על הוראת התקשורת
והקולנוע שכתובתו:
www.education.gov.il/mazkirut pedagogit/media/index.html .


להלן פריסת בעלי התפקידים השונים בתקשורת ובקולנוע ברמה ארצית וברמת
המחוזות השונים:

תל-אביב  
מס' הטלפון  התפקיד  השם  המקום 
056‎-282490  מפמ"רית לתקשורת ולקולנוע  דורית באלין  ארצי 
052‎-948611  אחראית על לימודי התקשורת
ביסודי
 
קרין תירוש  ארצי 
052‎-862135  אחראית על לימודי התקשורת
בחט"ב
 
מירה שוויקי  ארצי 
052‎-250492  אחראית על לימודי הקולנוע בעל
יסודי
 
עדנה צולי  ארצי 
ביה"ס המקיף, עומר  אחראית על תחנות הרדיו
החינוכיות
 
פאני עיני  ארצי 
ביה"ס אחד העם, פתח
תקוה
 
רפרנט לבחינות בגרות בקולנוע  מאור יהודה  ארצי 
ביה"ס העירוני א',
רפרנט לבחינות בגרות בקולנוע  בני בן דוד  ת"א   ארצי 
052‎-733973  מדריכה ארצית בתקשורת
ומנהלת האתר
 
טובה בן ארי  ארצי 
משה"ח, מחוז צפון  מפקחת ורפרנטית לתקשורת  ד"ר דניאלה
זבידה
 
מחוז צפון 
052‎-792760  מנחה מחוזית ביסודי  אנדה לורבר  מחוז צפון 
054‎-799278  מנחה מחוזית לעל יסודי  איבנה רטנר  מחוז צפון 
054‎-799278  מפקחת ורפרנטית לתקשורת  נירה רוזנהימר  מחוז חיפה 
053‎-988498  מנחה מחוזית ביסודי  בתיה קלמפרר  מחוז חיפה 
054‎-799278  מנחה מחוזית לעל יסודי  איבנה רטנר  מחוז חיפה 
משה"ח, מחוז מרכז  מפקחת ורפרנטית לתקשורת  חני אליהו  מחוז מרכז 
058‎-746938  מנחה מחוזית בחינוך היסודי  ציפי דביר  מחוז מרכז 
משה"ח, מחוז
מפקחת ורפרנטית לתקשורת  אתי הלמר  מחוז
תל-אביב
 
052‎-428467  תל-אביב  מנחה מחוזית ביסודי  רבקה גולדמן  מחוז
משה"ח, מחוז דרום  מפקחת ורפרנטית לתקשורת  יעל סגב  מחוז דרום 
052‎-707376  מנחה מחוזית ביסודי  ציפי מידן  יסודי   מחוז דרום 
   מנחה מחוזית בתקשורת על
ניבה פלד  מחוז דרום 
054‎-918952  ורפרנטית לבחינות בגרות
בתקשורת
 
   
053‎-650025  מדריך ארצי לתקשורת  אורן קהלני  מחוז דרום 
משה"ח, מחוז
מפקחת ורפרנטית לתקשורת  חדוה קמין  מחוז ירושלים 
050‎-958407  מנחה מחוזית בעל יסודי  נעמי יצחיאק  מחוז ירושלים 
052‎-862135  רפרנטית לתקשורת  מירה שוויקי  מנח"י 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דורית באלין, המפמ"רית לתקשורת
ולקולנוע, דוא"ל doritb@education.gov.il , טל' 056‎-282490.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001