הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
רענון למורים לחינוך גופני בהגשת עזרה ראשונה ובהחייאה 2.2‎-26
 
1 בנובמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


כל מורה לחינוך גופני חייב לעבור פעם בשנתיים לפחות רענון בהגשת עזרה ראשונה
ובהחייאה.
מנהל בית הספר חייב לקיים מעקב ולוודא שהמורים לחינוך גופני השתתפו ברענון זה
שיתקיים בשעות הבוקר במהלך יום הלימודים.
הבעלות על בית הספר חייבת לשחרר את המורים להשתתפות ברענון בלי לגרוע
ממשכורתם, והיא אף תממן את החזר הוצאות הנסיעה של המורים, אם תהיינה.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 6896136‎-03.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/3(א), ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001