ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי
היחידות
3.6‎-2(סב)
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
אתר המשרד עוצב מחדש באופן המקל על הגולש למצוא את המידע הדרוש לו.
תפריטים דינמיים בדף הבית משקפים את המידע הנמצא בדפים הפנימיים של
האתר, ומאפשרים לגולש להגיע למידע הרלוונטי עבורו כבר מדף הבית.
 
1.1 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il .קבוצות דיון חדשות ב"אוח"  1.2 
פורום הפיקוח על התקשורת והקולנוע: שיח בין העוסקים בחינוך
לתקשורת ולקולנוע
 
-   
האגף לחינוך יסודי: קבוצת דיון ותמיכה לעוסקים בבניית אתרי אינטרנט
כסביבת למידה.
 
-   


כתובת האתר של קבוצות הדיון באו"ח:
.http://www.education.gov.il/moe/klali/kvutzot diyun.htm


2. אתרי היחידות
האגף לחינוך קדם-יסודי: חדש באתר: חלון לייעוץ חינוכי בגני ילדים, מניעת
אלימות בגני ילדים, פורום גשר - ישראל תפוצות, מרכזי העשרה מילו"א,
תערוכת ציורים, לוח חודשי ובו מידע ורעיונות לפעילויות בגני הילדים בהתאם
לחודשי השנה ב"גן ברשת".
 
2.1 


כתובת האתר: .www.education.gov.il/preschool


מרכז הדרכה בינלאומי ע"ש עופרי - לשכת קשרי חוץ ואונסק"ו: זהו
מרכז הדרכה בינלאומי הפועל במשרד החוץ ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך.
המרכז מקיים קורסים בנושאי חינוך עבור משתלמים ממדינות מתפתחות.
הקורסים מתמקדים בשלושה תחומי פעילות עיקריים: חינוך, טכנולוגיה ומדע;
חינוך וקהילה; חינוך מבוגרים. האתר מוצג בארבע שפות: עברית, אנגלית,
ספרדית ורוסית.
 
2.2 


כתובת האתר: .http:/www.education.gov.il/ofriהאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים: באתר מתפרסמת תכנית
הלימודים באנגלית לכל הרמות: רציונל התכנית, המטרות, עקרונות, נושאים