דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
ביטול האיסור להדריך בטיולים 6.2‎-4(סב)
שרת החינוך, חה"כ לימור לבנת, אימצה את המלצות "ועדת ירמי אולמרט", והתירה
לחברות הבאות להדריך בטיולי מערכת החינוך:
אתר גשר הישנה
מדרשת שדמות מחולה
קיבוץ אשדות יעקב.


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל מינהלת הטיולים במשרדנו, מר רוני נעמן,
טל' 5603005/6‎-02.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001