חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
הכנה לצה"ל 7.1
המכינות הקדם-צבאיות 7.1‎-2(סב)
משרד החינוך, בשיתוף עם משרד הביטחון, אגף הנוער והנח"ל, מעודד השתלבות בנים
ובנות בגורי מערכת החינוך בישראל, ילידי הארץ ועולים חדשים, בתכנית הכשרה
חינוכית-לימודית-חברתית במסגרת של 15 מכינות קדם-צבאיות מוכרות. המסלול -
המשתרע על-פני שנת לימודים עד שנה וחצי במסגרת דחיית-שירות מצה"ל - מיועד למי
שמתחייבים להתגייס לשירות צבאי מלא.
המכינות הקדם-צבאיות הוקמו מתוך מגמה להכין את בני-הנוער לקראת שירות משמעותי
בצה"ל, לעודד אותם להתנדב ליחידות מובחרות ולמסלולי הקצונה ולהעניק להם חוסן
רוחני ופיזי לקאת המפגש עם חיי הצבא, וכן כדי לטפח מנהיגות צעירה, להעשיר את עולמם
הרוחני-ציוני של המתגייסים ולהכשיר בני-נוער הנוטלים על עצמם אחריות, חדורי תחושת
שליחות ונכונים לשאת במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה, החינוך
ועוד.
בשנת התשמ"ט קמה בעלי המכינה הקדם-צבאית הישיבתית הראשונה, "בני-דוד", ובה
כ-70 חניכים. בשנים התשס"א-התשס"ב פועלות 15 מכינות קדם-צבאיות מוכרות על-ידי
משרדי החינוך והביטחון (כמה מכינות מפעילות "שלוחות" נוסף ל"מכינת-האם"), כמפורט
להלן:
מכינות לבוגרי הזרם הממלכתי
 
הכתובת  מס' הפקס' מס' הטלפון  ראשי המכינה
שם המכינה 
נילי, ד"נ מודיעין
71930
 
9206327‎-08  9206975‎-08  - זאביק נתיב
- גלעד אולשטיין
 
נחשון 
אורנים, דואר
טבעון 36006
 
9830232‎-04  9838876/5‎-04  דני זמיר  המכינה ע"ש רבין 
קיבוץ מעיין ברוך,
גליל עליון 12220
 
6902006‎-04  6959415‎-04  יוסי ברוך  המכינה למנהיגות 
קיבוץ מיצר, ד"נ
רמת הגולן, 12936
 
6763762‎-04  6763760/1‎-04  אביה רוזן  מיצר 
שכונת גילה,
ת"ד 11232,
ירושלים
 
6768412‎-02  6768602‎-02  - הושע בן-שלום
- יגאל סימון
 
רעות, בית ישראל
(משולבת לממ'
ולממ"ד)
 

מכינות לבוגרי הזרם הממלכתי-דתי

הכתובת  מס' הפקס'  מס' הטלפון  ראשי המכינה  שם המכינה 
ת"ד 33043,
ירושלים 91032
9241053‎-08  9241050‎-08  הרב יצחק ניסים  אלישע 
בית יתיר, ד"נ
הר-חברון 90402
 
9964781‎-02  9964933‎-02  הרב משה הגר  בית יתיר 
עלי, ד"נ אפרים
44828
 
9943256‎-02  9942268‎-02  - הרב אלי סדן
- הרב יגאל
לוינשטיין
 
בני דוד
חמדת, בקעת הירדן,
ד"נ מזרח בנימין
10990
 
9944603‎-02  9944604/2‎-02  הרב יינון מדר  חמדת-צוריה 
נוקדים, ד"נ צפון
יהודה 90916
 
9965156‎-02  9965150‎-02
02‎-9962826
 
הרב איתמר כהן  מגן שאול 
העיר העתיקה,
רח' חלדיה 31,
ירושלים 97500
 
6261528‎-02  6284101‎-02  - הרב אייל כרים
- הרב יוסי כהן
 
עטרת ירושלים 
פדואל, ד"נ
מודיעין 71940
 
9336402‎-03  9332856‎-03

9088240‎-03
 
- הרב אלימלך
שפירא
- הרב מאיר כץ
 
פדואל 
עצמונה, ד"נ
חוף-עזה 79794
 
6845019‎-08  6846088‎-08  הרב רפי פרץ  עוצם 
- צפת, סמטת אבוהב  6999922‎-04  6999944‎-04  - הרב יותם קרו  - עורי-צפון,
אמי"ת
 
- ראש פינה,
ת"ד 57 12000
 
6930574‎-04  6930582‎-04  - הרב אברהם
דוידוביץ
 
- ראש פינה
(שלוחה)
 
קשת, ד"נ רמת-הגולן,
12410
 
6963962‎-04  6960521‎-04

6962551‎-04
 
- הרב יעקב
פייגנבויים
- הרב אילן
פרלמן
 
קשת-יהודה 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הממונה על תכניות המכינות
הקדם-צבאיות, מר יוחנן בן יעקב, טל' 5604715/4‎-02.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001