תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
כנס ארצי להכרת התכנית "מורשת - תרבות ישראל" 9.15‎-2(סב
)
שנת הלימודים התשס"ב היא השנה הראשונה להפעלת התכנית "מורשת - תרבות
ישראל" בצורה מובנית בחטיבות הביניים במגזר היהודי הממלכתי.
המזכירות הפדגוגית תקיים כנס ארצי ביום שלישי, ו' בניסן התשס"ב, 19.3.02, בגני
התערוכה בתל-אביב. מטרת הכנס היא להפגיש מורים ומנהלים עם מטרות התכנית
ועם הרציונל שלה, עם תכניות בית-ספריות מוצלחות ועם תכניות "מורשת - תרבות
ישראל" של יחידות המשרד ושל ארגונים חיצוניים הנתמכים על-ידי המשרד.
מנהלי בתי הספר מתבקשים ליידע את המורים המתאימים על קיום הכנס.


פרטים נוספים יפורסמו בקרוב, ויישלחו לבתי הספר.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001