תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תחרות ארצית ליישומים מעשיים לחיסכון במים 9.4‎-3(סב)
1. כללי
התחרות מיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים. התחרות היא
אישית או קבוצתית, במסגרת בית הספר. אפשר להירשם לתחרות רק באמצעות בית
הספר.
2. מדדי התחרות ותנאיה
יש להציג דגם או ביצוע בפועל של רעיון שהשימוש בו מביא לחיסכון במים.
 
2.1 
העבודה צריכה להיעשות על ידי תלמידים.
 
2.2 
יש לצרף סיכום בכתב המתאר את תהליך בניית הדגם, התוצאות והמסקנות.
 
2.3 
התלמיד יתבקש להסביר את התהליך, את התוצאות ואת המסקנות.
 
2.4 
הדגם יכול להיות מיושם במקומות שונים: בבית הספר, בבית התלמיד, בשדה,
בתעשייה, ביישוב וכו'.
 
2.5 
בהערכת העבודה יילקחו בחשבון -  2.6 
חשיבה מקורית (דמיון) בהכנת הדגם או ביישום הרעיון;  -   
יכולת המימוש בפועל של הרעיון לחיסכון במים מבחינת יכולת הייצור
והעלות הכספית.
 
-   
3. ההרשמה לתחרות ולוח הזמנים
ההרשמה תתבצע באמצעות טופס הרשמה שיישלח למפקח על הוראת החקלאות
ומדעי הסביבה במחוז, בהתאם לרשימה שלהלן. אפשר להירשם לתחרות עד יום
שלישי, ב' בשבט התשס"ב, .15.1.02
 
3.1 
הצגת הדגמים בפני הוועדה המחוזית אפשרית עד יום חמישי, ו' באייר התשס"ב
(18.4.02).
 
3.2 
ועדת השיפוט הארצית תעריך את העבודות במהלך חודש מאי.
 
3.3 
טקס הסיום של התחרות וחלוקת התעודות והפרסים יתקיים במהלך חודש יוני.
 
3.4 
4. שמות המפקחים על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה במחוז
מר יוסי אלימלך, מחוז צפון, טל' 221472‎-056
 
- 
מר שימאלי האשם, המגזר הערבי, טל' 932810‎-054
 
- 
מר אביגדור נעים, מחוז חיפה, טל' 251821‎-051
 
- 
הגב' שושי פלג, מחוז מרכז, טל' 645032‎-052
 
- 
מר יוסי מזוז, מחוז ת"א, טל' 569029‎-053
 
- 
מר אבי אלקיים, מנח"י ומחוז ירושלים, טל' 636172‎-052
 
- 
יצחק קורן, מחוז דרום, טל' 347311‎-058.
להלן דוגמת טופס הרשמה לתחרות:
 
- 
טופס הרשמה לתחרות
לכבוד
המפקח על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה
מחוז
שלום רב.
הנדון: תחרות ליישום רעיונות (יישום מעשי) לחיסכון במים
אבקש לרשום את תלמיד/תלמידי בית הספר לתחרות הנ"ל בהתאם לפרטים שלהלן:
שם התלמיד/שמות התלמידים
 
א) 
שם בית הספר:
כתובתו:
מספר הטלפון שלו:
מספר הפקס':
 
ב) 
שם המורה המלווה או המנחה, כתובתו ומס' הטלפון הפרטי שלו:
 
ג) 
תיאור קצר של הרעיון ליישום חיסכון במים

בברכה

מנהל/ת ביה"ס


 
ד) 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001