ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רענון נהלים בנושא פתיחת כיתות ט' במערכת החינוך 3.10‎-6
 
2 בדצמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
הבהרה לחוזר
מיוחד ז', התשנ"ה
 
  מטרת הפרסום  חוזר המנכ"ל המיוחד ז', התשנ"ה, "מניעת נשירה - הגברת כוח ההתמדה וההצלחה
של תלמידים בבית הספר", דן בפרק השלישי בנושא "הכוון תלמידים ושיבוצם
במעברים", ומדגיש את חובת המערכת לאפשר לכל התלמידים לסיים את לימודיהם
בסוף כיתה ט' בחטיבת הביניים או בסוף כיתה י"ב במקיפים.
בהמשך לאמור בחוזר זה ובעקבות דיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים במשרד
בנושא אנו מבקשים להבהיר בזאת כי החל משנת הלימודים התשס"ג אין לאשר
פתיחה של כיתות ט' במרכזי חינוך ובמסגרות אחרות שאינן חטיבות
ביניים או בתי ספר מקיפים, למעט בתי ספר יסודיים שאושרו ככיתות
א'-ט'.
כמו כן יש לוודא שלא יועברו תלמידים בוגרי כיתות ח' למסגרות חינוך שאינן של
משרד החינוך.
ביישובים שלא מתקיימת בהם הרפורמה, ואין חיטוב, ייקלטו בוגרי כיתות ח' של בית
הספר היסודי בכיתות ט' בתיכונים שביישוב.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר אבי לוי, מנהל אגף שח"ר, טל'
02‎-5603771,
ואל הגב' חנה נאמן מנהלת האגף לחינוך עי"ס, טל' 02‎-5603259
ו-02‎-5603261.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/4(א), ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001