ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תמונת הנשיא בבתי הספר 3.7‎-21
 
2 בדצמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד לתלות בבתי הספר אך ורק את התמונות
הרשמיות של נשיא המדינה.


אפשר לרכוש את התמונות בסניפי מרכז ההסברה, כדלקמן:
ירושלים: כנפי נשרים 15, מ' 95464, טל' 02‎-6535597, פקס'
02‎-6517625
תל-אביב: רח' קפלן 2, מ' 64734, טל' 03‎-6962618, פקס'
03‎-6917488
חיפה: מגדל הנביאים, רח' כורי 2, מ' 33045, טל' 04‎-8622361/2,
פקס' 04‎-8620991
באר-שבע: שדרות שז"ר 21, מ' 84894, טל' 08‎-6233906,
פקס' 08‎-6233907
כתובת מרכז ההסברה באינטרנט: www.education.gov.il/hasbara .
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/4(א), ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001