תרבות 10.
תרבות תורנית 10.7
מפעל החידון "עולמה המופלא של המשנה" 10.7‎-1
 
רקע  1.
זו השנה החמישית שמפעל החידון "עולמה המופלא של המשנה" מתקיים,
ומצטרפים אליו מדי שנה בתי ספר ותלמידים רבים. אנו רואים בחידון מכשיר
נפלא לטיפוח הערכים והמטרות העומדים על סדר-היום החינוכי.
 
 
 
מטרות המפעל  2.
הכרת שורשיו ומורשתו של העם היהודי  -   
הכרת יוצרי המשנה ואישיה  -   
קירוב התלמידים ליצירות התרבות היהודית לדורותיה  -   
חיזוק הקשר בין עולמם של התלמידים לערכי המשנה  -   
הנחלת המשנה כנכס חינוכי לכלל ילדי ישראל בכל בתי הספר על גוניהם
השונים  
-   
הפגשת התלמידים עם אתרים בארץ הקשורים למשנה.
 
-   
 
אוכלוסיית היעד
אוכלוסיית היעד היא תלמידי כיתות ז'-ח' בבתי הספר הממלכתיים
והממלכתיים-דתיים. ההשתתפות היא של כיתות (קבוצות) בלבד, ולא של יחידים.
 
3.
 
לוח הזמנים  4.
ההרשמה עד כ"ה בכסלו התשס"ב (10.12.01)  -   
"חוברות הלימוד" שנערכו והודפסו לצורך החידון תגענה לבתי הספר בסביבות
חנוכה.  
-   
החידונים המחוזיים יתקיימו עד י"ח באייר התשס"ב (30.4.02).  -   
החידון הארצי יתקיים ביום ג', ג' בסיוון התשס"ב (14.5.02).
 
-   
 
לחידון הארצי יעלו 5 מתמודדים מכל מחוז, לפחות 2 תלמידים מכל מגמה,
מהחינוך הממלכתי או הממלכתי-דתי.
 
5.
 
ההרשמה לחידון היא באמצעות המפקחים המחוזיים ומנהלי היחידות לתרבות
תורנית ברשות המקומית.
 

להלן רשימת המפקחים המחוזיים וכתובותיהם:
הרב אליהו אביעד, משרד החינוך, כנפי נשרים 22, גבעת
שאול, ירושלים
מחוז ירושלים:
הרב בן-ציון מזרחי, ת"ד 5023, אשקלון 78150 מחוז דרום:
מר מוטי פרידמן, משרד החינוך, רחוב חורי 2, חיפה 33093 מחוז חיפה:
מר חיים גרינשטיין, רח' השלושה 2, יד אליהו,תל אביב מחוז תל
אביב והמרכז:
מר חיים שני, דן 32, ת"ד 272, קרית שמונה 10200. מחוז צפון:
אפשר לפנות גם אל המפמ"רית לתושבע"פ, הגב' חגית דינור,
טל' 02‎-5602904.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001

6.