ארגון ומינהל 3.
מינויים 3.12
מינויים חדשים במשרד 3.12‎-1

להלן כמה מינויים של עובדי המשרד הבכירים שנתמנו לתפקידם
בתקופה האחרונה:
פרופ' יעקב כ"ץ: יו"ר המזכירות הפדגוגית
 
מר דוד וסרמן: מנהל מחוז הצפון
 
הגב' אורלי פרומן: מנהלת מחוז תל-אביב
 
מר אילן אגיד: מנהל ביקורת פנימית באגף א'
 
הגב' חנה ויסוקר: מנהלת אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים במינהל
להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה
 
הגב' חנה נאמן: מנהלת אגף חינוך על יסודי באגף א' (מוסדות חינוך)
 
הגב' נאוה סגן: מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במינהל הפדגוגי
 
הגב' מרים שכטר: מפקחת בנושא קידום שוויון בין המינים במערכת החינוך
באגף א' (מוסדות חינוך)
 
מר אלי שיש: מנהל תחום של"ח במינהל החברה והנוער. 

 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001